Zoek op

Ethylbenzeen

Ethylbenzeen is een aromatisch koolwaterstof die voorkomt in aardolie en steenkoolteer. Het voornaamste gebruik van de stof is als grondstof voor styreen, een belangrijke bouwsteen van polymeren, en in brandstoffen. == Synthese == Dit kan gebeuren in de vloeibare fase, met als katalysator, zoals aluminiumchloride, of in de gasfase met als katalysa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethylbenzeen

ethylbenzeen

organisch oplosmiddel dat ototoxische werking van (genees) middel kan versterken
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/e.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.