Zoek op

eutrofiëring

eutrofiëring zelfst.naamw. de overmatige vergroting van de voedselrijkdom met name in water   Voorbeeld: `Overmatige bemesting kan eutrofiëring veroorzaken. ` Bron: Wikiwoordenboek - eutrofiëring. SpellingCorrect gespeld: 'eutrofiëring' komt voor in de Woordenlijst Nederland...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/eutrofiëring

eutrofiëring

De verrijking van de bodem en/of het (grond)water met voedingsstoffen door bijvoorbeeld lozing van meststoffen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/aarde-weer-en-klimaat/eutrofiering

EUTROFIËRING

1) Eutroficatie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EUTROFIËRING/1

eutrofiëring

sterke toename van de hoeveelheid mineralen (o.a. fosfaat en nitraat) in oppervlaktewater, waardoor voedselrijk water ontstaat
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N8Ecosysteem/begrippenlijst.htm

eutrofiëring

•de overmatige vergroting van de voedselrijkdom met name in water.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/eutrofiëring

eutrofiëring

Voedselverrijking van water (en uiteindelijk ook van de bodem) waardoor algen en hogere waterplanten sterk kunnen groeien. Ontstaat o.a. door overbemesting in de landbouw waardoor veel nitraten en fosfaten aan de bodem worden toegevoegd.
Gevonden op http://static.digischool.nl/ak/2efase/begrippen/b_landsch.htm

eutrofiëring

Voedselverrijking van water (en uiteindelijk ook van de bodem) waardoor algen en hogere waterplanten sterk kunnen groeien. Ontstaat o.a. door overbemesting in de landbouw waardoor veel nitraten en fosfaten aan de bodem worden toegevoegd.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

eutrofiëring

Het voedselrijk worden van het milieu (b.v. water) door lozing van allerlei afvalstoffen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

eutrofiëring

Toename van de hoeveelheid plantenvoedingsstoffen (nitraat, fosfaat) in de bodem of water; meestal gaat hierdoor de natuurwaarde achteruit doordat het aantal planten- en diersoorten in een ecosysteem achteruitgaat
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

eutrofiëring

Verrijken van water en bodem met voedingsstoffen. Gevolg is dat het ecosysteem wordt aangetast. (Degradeert)
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

eutrofiëring

Verstoring van het ecosysteem door meststoffen (een paar soorten gaan overheersen en verdringen de oorspronkelijke soorten).
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm

eutrofiëring

(Overmatige) toename van voedingstoffen binnen een ecosysteem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Eutrofiëring

Aanvoer van voedselrijk water als gevolg van mestoverschotten producerende landbouwgebieden en voedselrijke neerslag. Heidegebieden vergrassen hierdoor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

eutrofiëring

Verrijking van het water met voedingsstoffen, in het bijzonder door samenstellingen met stikstof en fosfor, die de groei van algen en verder gevorderde plantenvormen versnellen (woordenboek van het Water, UNESCO).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10417

Eutrofiëring

Eutrofiëring Een ecosysteem is ingesteld op een bepaalde aan- en afvoer van bouwstoffen. Als de aanvoer van deze stoffen zo hoog wordt dat er duidelijk waarneembare veranderingen in het systeem optreden is er sprake van eutrofiëring. In het watermilieu neemt de hoeveelheid algen dan explosief toe. Waterplanten en wieren die op de bodem groeien ve...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Eutrofiëring

vergroting van de voedselrijkdom van bodem en-of oppervlaktewater, onder meer door fosfaten en nitraten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Eutrofiëring

Verhoging van de voedselrijkdom van water als gevolg van belasting met fosfor- en stikstofverbindingen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10924

Eutrofiëring

Eutrofiëring van water is de stijging van het gehalte aan stoffen, die voedsel zijn voor planten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10941

Eutrofiëring

De verrijking van water met plantenvoedingsstoffen. Vooral verrijking met stikstof (N) en fosfor (P), maar ook met andere elementen.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Eutrofiëring

Verrijking van water. Dit veroorzaakt een excessieve groei van waterplanten en een verhoogde activiteit van anaërobe micro-organismen. Hierdoor daalt het zuurstofniveau van het water snel, waardoor het leven voor aërobe organismen onmogelijk wordt gemaakt.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Eutrofiëring

Een ecosysteem is ingesteld op een bepaalde aan- en afvoer van bouwstoffen. Als de aanvoer van deze stoffen zo hoog wordt dat er duidelijk waarneembare veranderingen in het systeem optreden is er sprake van eutrofiëring. In het watermilieu neemt de hoeveelheid algen dan explosief toe. Waterplanten en wieren die op de bodem groeien verdwijnen omd...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000048.ht

eutrofiering

eutrofiëring:vergroting van de voedselrijkdom.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Eutrofiëring

Eutrofiëring is de geleidelijke toename en aanrijking van nutriënten (zoals stikstof- en fosforverbindingen) in een terrestrisch of aquatisch ecosysteem. In aquatische ecosystemen leidt eutrofiëring vaak tot periodes van verstikkende `algenbloei`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

eutrofiëring

[Aardrijkskunde] het voedselrijker worden van het milieu
Gevonden op https://quizlet.com/125763593/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.