Zoek op

evacuatie

rechtswetenschap: gedwongen ontruiming van enig gebiedsdeel door de burgerbevolking in verband met oorlogshandelingen of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/evacuatie

evacuatie

evacuatie zelfst.naamw. het weghalen van de burgerbevolking in verband met een bepaalde dreiging medisch ontlediging Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'evacuatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/evacuatie

EVACUATIE

1) Het ledigen 2) Ledig maken 3) Ontlediging 4) Ontruiming 5) Ontvolking 6) Uitzetting 7) Verhuizing van een volk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EVACUATIE/1

Evacuatie

Evacuatie of ontruiming is het wegtrekken of verplaatsen van meestal groepen personen van een gevaarlijke of omstreden plaats naar een veiligere vanwege dreiging of het plaatsvinden van een gevaarlijke gebeurtenis of andere dringende omstandigheid. Evacuatie kan vrijwillig of gedwongen gebeuren. De meeste overheden hebben uitvoerige regels opgeste...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Evacuatie

evacuatie

•het weghalen van de burgerbevolking in verband met een bepaalde dreiging. • [medisch] ontlediging.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/evacuatie

evacuatie

ontruiming
Jaar van herkomst: 1560 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Evacuatie

Let op: Spelling van 1858 ontlediging, ontruiming; afgang. Evacuatia, ontruimingsof ontledigingsmiddelen. Evacueren, ontruimen, ledigen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

evacuatie

ontruiming
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10874

evacuatie

Def.: handeling van evacueren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

evacuatie

ontruiming
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11064

Evacuatie

Door de overheid gelaste verplaatsing van groepen personen met daaronder begrepen: vervoer en vervoersbegeleiding, opneming, verzorging en terugkeer van deze groepen, de voorbereiding daarvan en de nazorg.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

evacuatie

ontruiming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/evacuatie

Evacuatie

Engels:Evacuation ontlediging
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/e
Geen exacte overeenkomst gevonden.