Zoek op

evenwijdig

Twee lijnen in een plat vlak zijn evenwijdig als ze overal even ver van elkaar verwijderd zijn en elkaar dus niet snijden. Er wordt dan gezegd dat het snijpunt in het oneindige ligt. Aldus 'vangt' men het wiskundige idee dat twee willekeurige lijnen in een vlak elkaar altijd snijden.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/evenwijdig

evenwijdig

evenwijdig bijv.naamw.Uitspraak:   [evə(n)ˈwɛidəx] overal even ver van elkaar Voorbeelden:   `twee evenwijdige lijnen`, `De spoorlijn en het kanaal lopen hier evenwijdig aan elkaar.`Synoniem:   parallel © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect ges...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/evenwijdig

Evenwijdig

Evenwijdig, of parallel, is een begrip uit de meetkunde waarmee aangegeven wordt dat twee of meer objecten overal dezelfde afstand ("wijdte") tot elkaar hebben. Als een van de weinige talen heeft het Nederlands er met evenwijdig een eigen term voor. Deze term is bedacht door Simon Stevin (1548-1620). Zo zijn bijvoorbeeld de zijden van een vierka.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwijdig

evenwijdig

•in alle punten even ver in loodrechte zin verwijderd zijnde. (Parallel lopend).
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/evenwijdig

Evenwijdig

Als 2 lijnen evenwijdig aan elkaar zijn, hebben ze dezelfde richting, maar vallen ze niet samen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

evenwijdig

met overal dezelfde tussenruimte vb: deze weg loopt evenwijdig aan de hoofdweg Synoniem: parallel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=evenwijdig

Evenwijdig

[Wiskunde] Twee lijnen en ze snijden elkaar niet
Gevonden op https://quizlet.com/113720999/wiskunde-leren-voor-de-toets-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.