Zoek op

exegese

exegese zelfst.naamw. tekstuitleg, in het bijzonder van Bijbelse teksten Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'exegese' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met exegese: exegesen exege...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/exegese

EXEGESE

1) Bijbeluitlegging 2) Bijbelverklaring 3) Bijbelvertaling 4) Hermeneutiek 5) Interpretatie 6) Kerkelijke tekstverklaring 7) Schriftgeleerde 8) Schriftuitlegging 9) Schriftverklaring 10) Tekstuitleg 11) Tekstverklaarder 12) Tekstverklaring 13) Tekstverklaring van de bijbel 14) Uitleg 15) Uitlegging 16) Uitlegging van de bijbel 17) Uitlegkunde 18) V...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXEGESE/1

Exegese

Een tekstverklaring, in het bijzonder van bijbelse tekst
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

Exegese

Exegese betekent tekstuitleg, in het bijzonder van Bijbelse teksten. De Catholic Encyclopedia omschrijft exegese als de tak van theologie die de ware zin van de Heilige Schrift onderzoekt en uitdrukt. Exegese van de Koran wordt Tafsir genoemd. Voor zover tekstverklaring bepaald wordt door het projecteren van eigen vooronderstellingen, spreekt men ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Exegese

exegese

Verklaring van vooral bijbel- en wetsteksten; exegese van literaire teksten is vrij zeldzaam.
In de Romeinse oudheid waren exegeten professionele, vaak officiële interpretatoren van dromen, orakelspreuken en voortekenen. Joodse schriftgeleerden gebruikten de exegese van het Oude Testament voornamelijk ter verklaring van wetten.
De christ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

exegese

bijbelverklaring
Jaar van herkomst: 1799 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Exegese

Let op: Spelling van 1858 exegesis, Gr., verklaring, uitlegging, voornamelijk van den bijbel. Exegeseren, verklaren, uitleggen. Exegeet, uitlegger, verklaarder. Exegetica, exegetiek, verklarings-uitleggingskunst. Exegetisch, uitleggend, verklarend
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

exegese

Uiteenzetting of verklaring, met name kritische interpretatie van een gedeelte van de Bijbel of een andere tekst.
Categorie: Abstracte Begrippen > historische, theoretische en kritische begrippen: literatuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Exegese

Onderdeel van de theologie dat de teksten van de heilige Schrift bestudeert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

exegese

bijbelverklaring (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/exegese

Exegese

Verklaring van een geschrift, in het bijzonder van de bijbel, syn. Bijbelverklaring, uitlegkunde.
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf

exegese

[Nederlands] Bijbelstudie
Gevonden op https://quizlet.com/39489267/nederlands-flash-cards/

Exegese

[Literatuur] uitleg, uitleg van Bijbelteksten waarbij er vanuit wordt gegaan dat de Schrift het woord van God en dus volmaakt is. In die lijn gaat de exegeet uit van één uiteindelijke, definitieve betekenis
Gevonden op https://quizlet.com/49788582/begrippenlijst-tussentoets-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.