Zoek op

extra

extra bijv.naamw.Uitspraak:   [ˈɛkstra] meer dan gewoonlijk Voorbeelden:   `extra lang`, `iets extra's`Synoniem:   bijkomend © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'extra' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/extra

EXTRA

1) Additioneel 2) Bijkomend 3) Bijkomstig 4) Bijvoeglijk naamwoord 5) Bijzonder 6) Bijzonder goed (lat.) 7) Boven het genoemde 8) Boven het gewone 9) Boven het normale uitgaand 10) Bovendien 11) Buiten 12) Buitengewoon 13) Buitengewoon goed 14) Er bovenop 15) In bijzondere mate 16) Meer dan normaal 17) Onalledaags 18) Ongemeen 19) Onverwacht 20) Op...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXTRA/1

extra

buiten
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

extra

•bijkomend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/extra

Extra

(Let op: oude spelling) geestenfoto; bij het fotograferen verschijnt soms, behalve het beeld van de persoon, die poseert, nog het beeld van een overledene. Dit kan zijn het beeld van een gematerialiseerde geest, die voor ons oog nog onzichtbaar was; of misschien een gedachtebeeld van een aanwezige of een projectie van de gedachten van een ov...
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

extra

boven het gewone, bijzonder
Jaar van herkomst: 1738 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Extra

Let op: Spelling van 1858 buiten, buitengewoon, bijder. Extra-duur, zeer duur; Extra-blad, bijblad; Extra-post, buitengewone of eigene post
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

extra

meer dan gewoonlijk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/extra

extra

onverwacht en anders dan normaal vb: we krijgen af en toe een extraatje van de baas
nog iets erbij, een grotere hoeveelheid dan gewoonlijk vb: hij kreeg extra zakgeld Tegenstelling: minder [3]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=extra
Geen exacte overeenkomst gevonden.