Zoek op

extrapolatie

de extrapolatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛkstrapo'la(t)si] Verbuigingen:   extrapolatie|s (meerv.) het op basis van gegevens uitspreken van verwachtingen over iets waarvan je geen gegevens hebt Voorbeeld:   `de extrapolatie van de uitkomsten van een...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/extrapolatie

Extrapolatie

In de meteorologie: aan de hand van waarnemingen, op een weerkaart de verwachte route uittekenen van een willekeurig weersysteem, zoals een hogedrukgebied, een lagedrukgebied, een frontaal systeem of een regengebied.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/E.html

Extrapolatie

Extrapolatie is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen (het uitbreiden van de getallenreeks met punten die binnen de reeks liggen, is interpolatie). Extrapolatie leidt, in tegenstelling tot interpolatie, meestal tot waarden met grotere onzekerheid, als gevolg van de vaak onbekende factoren die de voortzetting ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Extrapolatie

extrapolatie

Het volgens bepaalde principes lokaliseren van nieuwe waarden buiten het gebied van waarneming. Engels: extrapolation Frans: extrapolation Duits: Extrapolation
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

Extrapolatie

Op basis van een spreidingsdiagram van een correlatie tussen twee grootheden vaststellen van waarden voor de afhankelijke variabele buiten het bekende gebied van waarden van de onafhankelijke variabele. In feite trekt men de regressielijn door.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.