Zoek op

Faseovergang

Een faseovergang, fasetransitie of fasetransformatie is in de thermodynamica de overgang van de ene fase van een stof naar de andere fase. Het stollen van water tot ijs (doorgaans bevriezen genoemd) en het verdampen van water tot waterdamp zijn voorbeelden van faseovergangen. Verschillende faseovergangen zijn: In de materiaalkunde wordt echter ook...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Faseovergang

faseovergang

Def.: (overgang van aantal samenhangende stappen in een werkproces waarover tussen bestuurslagen afspraken worden gemaakt. Bij de overgang van de ene fase naar de andere worden beslissingen genomen over het continueren of beëindigen van projecten of maatregelen. Deze besluitvorming vormt de basis voor contractafspraken Toelichting: d...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

faseovergang

[Natuurkunde] overgang van een fase zoals stollen
Gevonden op https://quizlet.com/109041073/natuurkunde-hoofdstuk-3-water-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.