Zoek op

Form

Let op: Spelling van 1858 forma, Lat., gedaante; pro forma, voor den schijn; in forma, uitdrukkelijk, behoorlijk, in eenen goeden vorm; in obtima forma, in den besten vorm. Formaat, de vorm, boek- of bladgrootte. Formale, de gestalte, of vorm van iets; terwijl daarentegen materiale den inhoud en de best...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

form

(formulier) een formulier op een web pagina. De Internet gebruiker vult het formulier en klikt op een knop. De ingevulde informatie wordt vervolgens door de browser van de Internet gebruiker verzonden naar een in het formulier aangegeven programmaatje (cgi script). Dit prgrammaatje stuurt het dan bijvoorbeeld door naar een email adres of doet er ie...
Gevonden op http://www.netadvies.nl/advies/woorden.html

Form

A class of documents distinguished on the basis of common physical (e.g., water colour, drawing) and/or intellectual (e.g., diary, journal, day book, minute book) characteristics of a document.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.