Zoek op

fout

I de fout zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [fɑut] Verbuigingen:   fout|en (meerv.) iets dat niet juist is Voorbeelden:   `een fout maken/begaan`, `een fout corrigeren`koeien van fouten  (grote fouten)kapitale/kardinale fouten  (grote fouten)...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fout

FOUT

1) Aanslijping van een beitel 2) Abuis 3) Afwijking 4) Allerlei communicatiestoornissen 5) Averechts 6) Blunder 7) Club van kunstenaars 8) Collaborerend 9) Defect 10) Dwaling 11) Ernaast 12) Erratum 13) Error 14) Euvel 15) Faal 16) Faliekant 17) Feil 18) Flater 19) Foutief 20) Gebrek 21) Incorrect 22) Incorrectheid 23) Laag 24) Laakbare toestand 25...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FOUT/1

fout

(ITIL Serviceproductie) Een ontwerpfout of defect dat een storing veroorzaakt van één of meer IT-diensten of configuratie-items. Menselijke fouten of foutieve processen die impact hebben op een configuratie-item zijn ook fouten.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Fout

Het woord fout kan verschillende betekenissen hebben. Meestal gaat het over een afwijking van een situatie ten opzichte van de ideale situatie. Bij sommige systemen van afronden is er geen (zinvolle) bovengrens voor de absolute waarde van de absolute fout, maar wel voor de absolute waarde van de relatieve fout. Bij een zwevendekommagetal en wetens...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fout

Fout

[statistiek] - Het begrip fout is een integraal onderdeel van de statistische toetsingstheorie. Een beslissing gebaseerd op de uitkomst van een statistische toets, kan, behoudens in uitzonderlijke situaties, nooit gegarandeerd foutvrij zijn, dat wil zeggen altijd is er de mogelijkheid dat de genomen beslissing verkeerd is. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fout_(statistiek)

fout

•onjuist, incorrect, niet goed;. •"(informeel)" niet volgens de in een groep of land geldende normen of moraal; •aan de kant van de as-mogendheden in de Tweede Wereldoorlog. •onjuist, verkeerd. •vergissing, onjuistheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fout

Fout

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), misslag, feil, gebrek; eene - maken of begaan; een opstel met -en; geen mensch zonder -; ik kom zonder -, zeker, bepaald.
~JE, (B. -N), o. (-s), kleine feil.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0009.htm

fout

gebrek, misslag
Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

fout

Def.: het verschil tussen een gemeten-benaderde waarde en de echte waarde Toelichting: Omdat de echte waarde vaak niet bekend is, is ook de fout niet bekend (anders kon de fout worden verwijderd). Meestal is er wel aan te geven hoe groot de kans is dat de fout tussen bijvoorbeeld +2 en -2 cm in zit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Fout

Niet uitvoeren van een geplande actie of het toepassen van een verkeerd plan om een doel te bereiken. Bij een door kennis bepaalde fout is de fout het gevolg van ontoereikende kennis; bij een door procedures bepaalde fout is de fout ontstaan doordat de verkeerde oplossing werd gekozen ondanks het bestaan van goede afspraken hierover; bij een door v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

fout

verkeerde handeling; gebrek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fout

fout

wat niet helemaal goed is vb: niemand is zonder fouten
in de fout gaan [iets verkeerds doen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fout

fout

zoals het niet moet vb: dit antwoord is fout Synoniemen: verkeerd onjuist mis [2] foutief Tegenstellingen: correct goed juist
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fout

Fout

Engels: Bug. Bugs zijn fouten in softwareprogramma's. Veel programma's bevatten fouten. Dit komt mede doordat een programmeur geen rekening kan houden met alle mogelijke combinaties die een gebruiker kan kiezen in het programma. Als een programmeur bijvoorbeeld een rekenprogramma maakt waarbij iemand in plaatst van getallen letters invoert, kan het...
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/f.php?id=3297

Fout

Het niet uitvoeren van een geplande actie (fout in de uitvoering) of het toepassen van een verkeerd plan om het doel te bereiken (fout in de planning).
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.