Zoek op

functieanalyse

functieanalyse zelfst.naamw. analyse van de taken en verantwoordelijkheden van een functie en bepaling van de waarde ervan in een bedrijf of informatiesysteem [wiskunde] het deelgebied van de analyse, dat zich bezighoudt met de studie van vectorruimten en operatoren, die op deze vectorruimten inwer...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/functieanalyse

Functieanalyse

Een functieanalyse is duidelijk overzicht wat voor taken en verantwoordelijkheden een specifieke functie binnen een organisatie omvat. Op basis van een functieanalyse kan het functioneren van een werknemer gestructureerd onderzocht en beoordeeld worden. Voorafgaand aan de functieanalyse treft men eerst een voorbereidende fase. In deze fase bekijkt ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164
Geen exacte overeenkomst gevonden.