Zoek op

gedaagde

burgerlijk procesrecht: persoon of organisatie tegen wie een vordering is ingesteld bij een rechtbank en die zich tegen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gedaagde

gedaagde

burgerlijk procesrecht: procespartijen in burgerlijke geschillen die zich verweren tegen de vorderingen van de eiser. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gedaagde

gedaagde

(oneigen) burgerlijk procesrecht: verdedigende partij; verweerder; procespartij in burgerlijke geschillen die zich verweert tegen de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gedaagde (oneigen)

gedaagde

Degene die in een burgerlijk rechtsgeding wordt betrokken door de eiser. De eiser brengt de zaak aan door een dagvaarding te sturen, de gedaagde verweert zich door zijn eigen visie op de zaak te geven.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/gedaagde

GEDAAGDE

1) Aangeklaagde 2) Beklaagde 3) Beschuldigde 4) Degene die zich in het proces moet verdedigen 5) Gedagvaarde 6) Gerekwireerde 7) Iemand die voor de rechter geroepen is 8) Partij in een rechtsgeding 9) Partij in een rechtszaak 10) Procespartij 11) Rechtskundige term 12) Rechtspartij 13) Rechtsterm 14) Verdachte 15) Verweerder 16) Voor het gerecht ge...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEDAAGDE/1

gedaagde

de in rechte aangesprokene
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Gedaagde

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. en v. (-n), die voor de regtbank geroepen is.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

Gedaagde

De partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen, wordt 'de eiser' genoemd. De andere partij heet 'de gedaagde'.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10586

Gedaagde

(c). Degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht; de tegenpartij van de eiser. Zie ook Geappeleerde, Geïntimideerde, Gerekestreerde en Gerequireerde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Gedaagde

In civiel recht: Degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van De eiser. Ge?ntimeerde
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Gedaagde

In civiel recht: degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht. Tegenpartij van de eiser.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Gedaagde

[Maatschappijleer] de persoon waarvan iets wordt geëist en die daarom voor de rechter wordt gedaagd
Gevonden op https://quizlet.com/115659153/maatschappijleer-thema-2-7-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.