Zoek op

verdachte

strafprocesrecht: persoon die ervan verdacht wordt een strafbaar feit hebben gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek wordt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=verdachte

verdachte

Strafzaken beginnen gewoonlijk met een politieonderzoek tegen een verdachte: iemand ‘te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit’. Een verdachte die aan de politie een valse naam opgeeft riskeert aanhouding (arrestatie). Zie ook cautie en habeas corpus .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/verdachte

verdachte

de verdachte zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [vərˈdɑxtə] Verbuigingen:   verdachte|n (meerv.) iemand die ervan wordt verdacht iets strafbaars te hebben gedaan Voorbeeld:   `de verdachte van een overval aanhouden` © Kernerman Dictionaries. Spellin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verdachte

VERDACHTE

1) Aangeklaagde 2) Arrestant 3) Beklaagde 4) Beschuldigde 5) Dader 6) Gedaagde 7) Iemand die ervan wordt verdacht iets strafbaars te hebben gedaan 8) Iemand die onder verdenking staat 9) Mogelijke agressieveling 10) Mogelijke amokmaker 11) Mogelijke brandstichter 12) Mogelijke dader 13) Mogelijke geweldpleger 14) Mogelijke misdadiger 15) Rechtskund...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERDACHTE/1

Verdachte

Een verdachte is iemand ten aanzien van wie het redelijk vermoeden bestaat dat hij een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens formuleert een aantal rechten, zoals het zwijgrecht, het recht op een eerlijk proces, binnen een redelijke termijn, enz. ==De verdachte in het Nederlandse strafrecht== Het We...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdachte

Verdachte

Een persoon wordt aangemerkt als verdachte wanneer er een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat deze persoon een strafbaar feit heeft gepleegd. Artikel 27 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering stelt: ‘’Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk ver...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Verdachte

verdachte

wie iets strafbaars gedaan zou hebben vb: de verdachte verscheen voor de rechter
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verdachte

Verdachte

Iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over `een redelijk vermoeden van schuld`. Een verdachte wordt pas dader genoemd, nadat hij is veroordeeld.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Verdachte

[Maatschappijleer] iemand van wie een redelijk vermoeden bestaat dat hij schuldig is aan een strafbaar feit.
Gevonden op https://quizlet.com/115780463/maatschappijleer-hoofdstuk-1-tm-5-flash-cards
Geen exacte overeenkomst gevonden.