Zoek op

gegeven

rechtswetenschap: feit. Bijv. een vast ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gegeven

gegeven

rechtswetenschap: feit. Bijv. een vast ~. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gegeven

gegeven

I het gegeven zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈxevə(n)] Verbuigingen:   gegeven|s (meerv.) 1) bekend feit Voorbeelden:   `statistische gegevens verwerken`, `gegevens verstrekken aan iemand`, `gegevens invoeren`een schat aan gegevens  (veel gege...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gegeven

GEGEVEN

1) Aangeboren 2) Bekend feit 3) Bekend verondersteld 4) Bekende grootheid 5) Bepaald 6) Data 7) Feit 8) Geschonken 9) Gezien 10) Grootheid 11) Het bekende 12) Informatie 13) Meetkundige term 14) Onderwerp 15) Overhandigd 16) Vaststaand feit 17) Vooraf vastgesteld 18) Waarvan men uitgaat 19) Wat van tevoren vaststaat
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEGEVEN/1

Gegeven

Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. De woorden worden praktisch altijd in het meervoud geschreven; gegevens en data. Gegevens zijn de objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten of op een bepaald medium, zodanig dat deze gegevens uitgewisseld en voor langere ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeven

gegeven

•bekend geval of feit.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gegeven

gegeven

grootheid, bekend geval - Jaar van herkomst: 1872 (GVD )
voorzetsel - Jaar van herkomst: 1884 (WNT zwaar I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gegeven

bekende grootheid; bekend geval (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gegeven

gegeven

wat bekend is of wat je weet vb: als ik alle gegevens heb, schrijf ik een rapport Synoniemen: data feit
onderwerp van een boek vb: het gegeven dat centraal staat is dat van de liefde Synoniem: thema
bepaald vb: op een gegeven ogenblik had ik er genoeg van
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gegeven

Gegeven

Een eenheid van informatie die in een dienst verwerkt wordt. Het begrip is niet beperkt tot gegevens die de gebruiker expliciet zelf opgeeft of beschikbaar heeft. Het tijdstip waarop een dienst gestart en het IP-adres waarvandaan een browser een dienst opvraagt zijn bijvoorbeeld ook gegevens.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Gegeven

Een gegeven is een feit of een begrip uit de werkelijkheid in een vorm die geschikt is voor communicatie, interpretatie, en verwerking tot informatie door mens en machine
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Gegeven

Een gegeven is niet meer dan een feit. Informatie ontstaat wanneer gegevens in een bepaald referentiekader worden geplaatst. Informatie wordt daardoor kennisverreikend. Informatie leidt tot actie. Informatie is de betekenis die de ontvanger krachtens ervaring of afspraak aan een gegeven toekent.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Gegeven

Ondeelbaar of samengesteld element waaraan een betekenis wordt of kan worden toegekend op zodanige wijze dat dit zowel door mensen als door machines kan worden overgebracht, geïnterpreteerd en/of verwerkt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Gegeven

Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.