Zoek op

Geldaanbod

In de monetaire economie is het geldaanbod (ook wel geldhoeveelheid) de totale hoeveelheid monetaire activa in een economie op een bepaald tijdstip. Er zijn verschillende manieren om de hoeveelheid "geld" te definiëren, maar onder de standaarddefinities rekent men doorgaans in ieder geval de in een land in omloop zijnde valuta (het munt- en cha.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geldaanbod

Geldaanbod

1) Hoeveelheid geld die de banken en de overheid reeds in circulatie gebracht hebben vanwege transactie-, voorzorg- of speculatiemotief.
2) Aanbod van geld: het aanbod van financile middelen waar vraag naar is op de geldmarkt. Zie voor vergelijkbare betekenissen: het aanbod.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

geldaanbod

De geldhoeveelheid die in omloop is in de maatschappij. Veranderingen van het geldaanbod treden op door kredietverlening van de banken, de monetaire overheidsfinanciering en een overschot op de betalingsbalans.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/geldaanbod
Geen exacte overeenkomst gevonden.