Zoek op

geldmarkt

groei en conjunctuur, markten en prijzen: Geheel van vraag naar en aanbod van kortlopend krediet tussen kredietinstellingen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=geldmarkt

geldmarkt

bankrecht: markt waar liquiditeiten worden verhandeld tussen kredietinstellingen onderling en tussen deze instellingen en ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geldmarkt

geldmarkt

Markt voor leningen met een korte looptijd. Transacties op deze markt vinden vooral plaats tussen de banken onderling en tussen de banken en de centrale bank .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/geldmarkt

geldmarkt

de geldmarkt zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [geldmarkt] Verbuigingen:   geldmarkt|en (meerv.) handel in papiergeld en andere waardepapieren Voorbeeld:   `de huidige financiële problemen op de internationale geldmarkt` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/geldmarkt

GELDMARKT

1) De handel in geld 2) Handel in geldswaardig papier goud of zilvermunten 3) Valutahandel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GELDMARKT/1

Geldmarkt

Onder geldmarkt verstaat men het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot kortlopende kredieten, met een looptijd van een dag tot 1-2 jaar. Zoals op elke markt, vindt ook op de geldmarkt prijsvorming plaats. Dit is de korte rente. De groothandel op de geldmarkt is voornamelijk een interbancaire handel. Daarnaast opereren op deze markt de inst...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geldmarkt

Geldmarkt

De markt waarin financiële transacties met een looptijd korter dan twee jaar plaatsvinden.
De geldmarkt is de denkbeeldige ruimte waar middelen met een korte looptijd worden uitgezet en aangetrokken. In de regel vinden hier financiële transacties plaats met een looptijd korter dan twee jaar. De schuldtitels waarin de transacties plaatsvinden z...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1097

geldmarkt

Hierop wordt het korte-termijn krediet verhandeld. Deze kredieten hebben in het algemeen een looptijd tot 1 jaar. ( > valutahandel > algemeen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/geldmarkt.htm

Geldmarkt

De geldmarkt is de plek waar de vraag naar en het aanbod van kortlopende kredieten, leningen, wissels en dergelijke worden verstrekt en verhandeld. Kortlopend wil zeggen korter dan twee jaar. De prijs van dat `korte geld` wordt geldmarktrente genoemd. Deze geldmarktrente is de basis voor de hypotheekrente voor leningen met een rentevaste periode ko...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Geldmarkt

In de ruime zin is het de markt waarop financiële middelen op korte termijn worden gevraagd en aangeboden door de verschillende marktpartijen (gezinnen, financiële en niet-financiële ondernemingen en de overheid).
In de enge zin gaat het om de markt waarop de kredietinstellingen elkaar kortlopende leningen (in de regel maximum één jaar) toe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Geldmarkt

Markt waar vermogenstitels (benaming voor alles wat een waarde vertegenwoordigt) worden verhandeld met een looptijd van maximaal één jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Geldmarkt

hierop wordt het korte-termijnkrediet verhandeld. Deze kredieten hebben over het algemeen een looptijd tot 1 jaar. De vragers zijn niet alleen de ondernemingen, maar ook de overheid en de gezinshuishoudingen. kapitaalmarkt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Geldmarkt

De markt waarop geld met een looptijd van korter dan 1 jaar wordt geleend of uitgeleend. Er worden korte kredieten verstrekt en lopende korte kredieten worden verhandeld.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/geldmarkt

Geldmarkt

(In ruime zin) Vraag naar en aanbod van liquide middelen waarbij zowel het publiek als banken en overheid partij zijn. (In enge zin) Vraag naar en aanbod van liquide middelen waarbij uitsluitend de banken en de overheid partij zijn.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Geldmarkt

Onder de geldmarkt wordt de markt verstaan waarop waardepapieren verhandeld worden met een looptijd van 1 jaar of minder.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_g.asp

Geldmarkt

1) (In ruime zin) Vraag naar en aanbod van liquide middelen waarbij zowel het publiek als banken en overheid partij zijn.
2) (In enge zin) Vraag naar en aanbod van liquide middelen waarbij uitsluitend de banken en de overheid partij zijn. N.B. Overigens is de definitie van geld: betaalmiddelen in handen van het publiek. In deze betekenis is gaan...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

geldmarkt

geheel van vraag en aanbod van kortlopend krediet (korter dan één jaar). Sommige economen nemen als onderscheid tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt een periode van twee jaar. Een scherpe scheiding tussen geld- en kapitaalmarkt is er niet.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip05.htm

geldmarkt

geheel van vraag en aanbod van kortlopend krediet (korter dan één jaar). Sommige economen nemen als onderscheid tussen de geldmarkt en de kapitaalmarkt een periode van twee jaar. Een scherpe scheiding tussen geld- en kapitaalmarkt is er niet.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.