Zoek op

gener

Spreekwoorden: (1914) Van nul en geener waarde.
Deze uitdrukking luidde oorspr. nul en van geenre waarde1), waarnaast door Kiliaen, 852 vermeld wordt: Nul ende van onweerden2), frivolus, irritus. In de 17<sup>de<-sup> eeuw komen de vroegere en de tegenwoordige vorm naast elkander voor; in de Gew. Weeuw. III, 6...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1708.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.