Zoek op

Generaals

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Generaals``] De hoogste officieren van een leger, even als de admiraals de hoogste officieren der vloot zijn; deze rang heeft eerst sedert de oprigting der staande legers in Europa het burgerregt gekregen. Van beneden naar boven worden de generaals op de volgende wijze gerangschikt: brigadegeneraals, (b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0008.htm

generaals

Rang in de krijgsmacht van verschillende naties; officieren met de hoogste rang of de op één of twee na hoogste rang, variërend per land of organisatie.
Categorie: Personen > officieren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.