Zoek op

Gerijm

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] het rijmen; rijmelarij, slechte verzen.
*...RIJVEN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik gerijfde, heb gerijfd), dienst bewijzen; [iemand] met iets -, van dienst zijn; zich met iets -, vergenoegen, tevreden stellen.
*...RIKKEKIK, o. [geen meervoud] het kwaken der kikvorsche...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.