Zoek op

geschikt

mediation: beslechting door partijen van hun geschil(len), tot standgekomen in goed onderling overleg, al dan niet door tussenkomst ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geschikt

geschikt

mediation: minnelijke oplossing van het geschil, zonder dat er een gerechtelijke uitspraak is geweest. Een ~ is meestal het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geschikt

geschikt

geschikt bijv.naamw.Uitspraak:   [xəˈsxɪkt] 1) goed bruikbaar (voor iets) Voorbeelden:   `geschikt zijn voor het beroep van verpleegkundige`, `De herfst is een geschikte periode om de struiken in de tuin te snoeien.`Antoniem:   ongeschikt Synoniem:...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/geschikt

GESCHIKT

1) Aangenaam 2) Aangewezen 3) Aardig 4) Accommodabel 5) Adequaat 6) Arbeidsgeschikt 7) Behoorlijk 8) Bekwaam 9) Berekend 10) Bestemd 11) Betamelijk 12) Betrouwbaar 13) Billijk 14) Bruikbaar 15) Bruikbaar voor iets 16) Capabel 17) Competent 18) Convenabel 19) Deugdelijk 20) Dienstig 21) Fijn 22) Geëigend 23) Gepast 24) Gezellig 25) Goed 26) Goedhar...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GESCHIKT/1

Geschikt

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), bekwaam; gepast, dienstig (tot), bruikbaar; passend, voegend, overeenkomende (met); geregeld, geordend; zedig, ordelijk.
~,
~ELIJK, [bijwoord] zediglijk, ordelijk.
~HEID, v. [geen meervoud] bekwaamheid; gepastheid; zedigheid, bedaardheid.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

geschikt

aangenaam in omgang, passend
Jaar van herkomst: 1460 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

geschikt

passend; aardig (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/geschikt

geschikt

prettig om mee om te gaan vb: dat is een geschikte vent Synoniem: aardig
in overeenstemming met doel of bestemming vb: is deze jurk geschikt voor het feest? Synoniem: juist
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=geschikt
Geen exacte overeenkomst gevonden.