Zoek op

geschriften

burgerlijk procesrecht: al hetgeen op papier staat; officieel document. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geschriften

geschriften

strafprocesrecht: schriftelijke bescheiden, in het bijzonder: vonnissen en arresten, processen-verbaal, deskundigenverslagen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geschriften

GESCHRIFTEN

1) Lectuur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GESCHRIFTEN/1

Geschriften

Onder de Geschriften (ketoevim,כתוּביִם) wordt een groep bijbelboeken uit de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel verstaan. ==Indeling van de boeken van de Tenach== Deze indeling in drieën vind je terug in het acroniem Tenach; de ch staat hier voor de k (kaf) van ketoevim. ==Geschriften in de christelijke Bijbel== Omdat de Septuagint, de Griekse ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschriften
Geen exacte overeenkomst gevonden.