Zoek op

Gewest

staatsrecht: deelstatelijke entiteit die met name de bevoegdheden uitoefent i.v.m. ruimtelijke ordening, leefmilieu, huisvesting, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=Gewest

gewest

staatsrecht: politieke regio, te vergelijken met een provincie. Bijv. gewesten in België op regionaal en functioneel ni ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gewest

gewest

het gewest zelfst.naamw.Uitspraak:   [xə'wɛst] Verbuigingen:   gewest|en (meerv.) 1) gebied in een land dat op een of andere manier een geheel vormt Voorbeelden:   `het hart van Italië met als bekendste gewest en beroemdste wijngebied Toscane`, `al...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/gewest

gewest

Doordat de complexiteit van veel overheidsvraagstukken vaak de bestuurlijke mogelijkheden van de kleinste gemeenten te boven gaat, worden periodiek voorstellen gedaan voor een vierde bestuurlijke laag, kleiner dan de provincies en groter dan de gemeenten, het gewest. Tot nu toe heeft dit tot niet meer geleid dan tot samenvoeging van gemeenten en ee...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/gewest

GEWEST

1) Banaat 2) Bestuurlijk gebied 3) Bestuurlijke eenheid 4) Bestuurseenheid 5) Contreien 6) Deel van een land 7) Departement 8) Gebied 9) Gouw 10) Landschap 11) Landsdeel 12) Landstreek 13) Oord 14) Plaats 15) Provincie 16) Rayon 17) Rechtsgebied 18) Regio 19) Ressort 20) Rijksonderdeel 21) Streek
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEWEST/1

Gewest

[Lage Landen] - Gewest was tot aan de Franse tijd een benaming voor een landsheerlijk gebied in de Lage Landen en als zodanig een voorloper van de huidige provincie. Onder keizer Karel V bestonden de Habsburgse Nederlanden medio 16e eeuw uit zeventien gewesten, die ook wel de Zeventien Provinciën werden genoemd. Dit was ec...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewest_(Lage_Landen)

Gewest

[Nederland] - Een gewest is in Nederland een organisatie die bedoeld is om gemeenteoverstijgende beheerstaken en soms ook beleidstaken uit te voeren. Een gewest bestaat uit een aantal gemeenten die deelnemen via het gewestsbestuur (naam kan verschillen van gewest tot gewest) dat meestal bestaat uit dagelijkse bestuurders (w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewest_(Nederland)

gewest

landstreek
Jaar van herkomst: 1564 (WNT vinder I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gewest

landstreek (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gewest

gewest

gedeelte van het land, stuk land vb: de Vlaamse gewesten hoorden vroeger bij Nederland Synoniemen: gebied terrein streek domein grondgebied vlakte regio
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gewest

gewest

verdeling van België volgens de grondgebieden
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10142

gewest

deel van een land
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10675

gewest

Begrippenlijst: Nederland 1648-1780 - provincie van de Republiek der verenigde Nederlanden. Zeven gewesten: Gelderland (hertogdom), Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Stad en Lande.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10676
Geen exacte overeenkomst gevonden.