Zoek op

gewestplan

gewestplan zelfst.naamw. officieel structuur- en bestemmingsplan voor een bepaald gebied Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'gewestplan' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met gewest...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gewestplan

Gewestplan

Een gewestplan is in Vlaanderen een ruimtelijk plan waarin bijna perceelsgewijs de exacte bestemming vastgelegd is. Tevens wordt de visie van de overheid uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening. Een gewestplan heeft betrekking op een deel van een gewest; het omschrijft de bestemmingsgebieden en geeft aanwijzingen omtrent de verkeers...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewestplan

Gewestplan

gewestplannen vormen (in de oude stedenbouwwetgeving) het hoogste planniveau voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Zij leggen éénduidig de bodembestemmingen (gewestplanbestemming) vast. In Vlaanderen zijn er 25 gewestplannen die het volledige grondgebied bestrijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654
Geen exacte overeenkomst gevonden.