Zoek op

gijzeling

strafrecht: opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving met het doel een ander te dwingen iets te doen of niet te d ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gijzeling

gijzeling

burgerlijk procesrecht: lijfsdwang, in bewaring stelling van schuldenaar of getuige in een huis van bewaring. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gijzeling

gijzeling

strafrecht: een persoon wederrechtelijk van zijn vrijheid beroven en beroofd houden met het doel een ander te dwingen iets ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gijzeling

gijzeling

gijzeling zelfst.naamw. het gevangen houden of nemen van iemand ten einde iets af te dwingen    Voorbeeld: `De gijzeling kwam door militair ingrijpen ten einde. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'gijzeling' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gijzeling

Gijzeling

gevangenis voor mensen met schulden.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Gijzeling

Gijzeling is het opsluiten of gevangen houden van iemand als `onderpand` om van die persoon of van anderen bepaalde dingen gedaan te krijgen of zeker te stellen dat afspraken worden nagekomen. Afhankelijk van wie gijzelt en met welke reden, kan gijzeling een misdrijf zijn. Men kan de volgende soorten gijzeling onderscheiden: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling

Gijzeling

[dwangmaatregel] - Gijzeling is een maatregel die een rechter kan opleggen om iemand te dwingen om als getuige te verschijnen en een verklaring af te leggen. Als dit gebeurt in een civiele zaak, dat is een rechtszaak tussen burgers onderling, dan moet de eisende partij daarvan de kosten betalen. Ook bij een parlementaire en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling_(dwangmaatregel)

Gijzeling

[misdrijf] - Een gijzeling is de situatie waarbij een (veelal onschuldig) persoon (de gegijzelde) tegen zijn wil door een gijzelnemer gevangen wordt gehouden en bedreigd wordt met het doel iets van derden gedaan te krijgen. Gijzeling als misdrijf moet worden onderscheiden van civiele gijzeling en van gijzeling als gerechtel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling_(misdrijf)

Gijzeling

[overheidsmaatregel] - Gijzeling als overheidsmaatregel is het opsluiten van mensen om te voorkomen dat hun aanhangers acties tegen een meestal niet-democratische regering uitvoeren. Gijzeling werd vooral toegepast door de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij sloten dan een aantal vooraanstaande personen als...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijzeling_(overheidsmaatregel)

Gijzeling

1. Misdrijf van opzettelijke vrijheidsberoving. Zie Ontvoering en gijzeling. 2. (c) Inbewaringstelling van een persoon in een huis van bewaring. Onder meer toegestaan bij alimentatieschuld. De eiser moet de kosten van het verblijf van de gegijzelde in het huis van bewaring voorschieten. 3. (s) Tijdelijke vastzetting van getuigen die zonder wettige ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

gijzeling

het gevangen houden van mensen om iets af te dwingen vb: de gijzeling duurde drie dagen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gijzeling
Geen exacte overeenkomst gevonden.