Zoek op

GORDELBOOG

1) Schutboog 2) Soort gewelfboog
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GORDELBOOG/1

Gordelboog

Een gordelboog is een boog tussen twee gewelfvlakken in, en staat loodrecht op de muren waartussen het gewelf is gespannen. De diagonale bogen in een kruisgewelf overspannen juist diagonaal de afstand tussen met kolommen. In de romaanse architectuur was de gordelboog in kerken de basis van het boogdak boven het schip, in Romaanse kerken zijn de go...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gordelboog

gordelboog

een boog tussen twee gewelfvlakken in, loodrecht op de muren waartussen het gewelf is gespannen
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Gordelboog

De boog die de traveeën van elkaar scheidt heet de gordelboog. Hij loopt dus dwars op de richting van de kerk. Hij voert een deel van het gewicht van de gewelfkappen af naar de pijlers. In de romaanse bouwkunst ontbreekt de gordelboog wanneer het schip overdekt is door één doorgaa...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Gordelboog

Gordelboog

[ architectonische termen] Een gordelboog is een boog tussen twee gewelfvlakken in en vormt een deel van de dragende structuur van een gewelf.Een gordelboog draagt de krachten die het gewelf met zich mee brengt af naar de twee kolommen onder de uiteinden van de boog en staat zodo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

Gordelboog

Boog die loodrecht op de lengteas van een gewelf of reeks gewelven staat. Vaak toegepast bij een tonggewelf, als ondersteuning van het gewelf en als scheiding van de traveeën .
Gevonden op http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/definities.htm

Gordelboog

dwars op de lengteas van een gewelf verlopende steunboog.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

gordelboog

een boog tussen twee gewelfvlakken in, loodrecht op de muren waartussen het gewelf is gespannen
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde
Geen exacte overeenkomst gevonden.