Zoek op

bestuur

staatsrecht: overheidsactiviteiten die niet bestaan uit regelgeving en rechtspraak;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=bestuur

bestuur

ondernemingsrecht: orgaan dat de dagelijkse leiding van een onderneming heeft; het management(team). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestuur

bestuur

staatsrecht: overheidsactiviteiten die niet bestaan uit regelgeving en rechtspraak;overheidsorganen die zich met het ~ bezighouden; ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestuur

bestuur

het bestuur zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈstyr] Verbuigingen:   be|sturen (meerv.) 1) het leidinggeven aan iets Voorbeelden:   `het bestuur uitoefenen`, `openbaarheid van bestuur`, `het landsbestuur` 2) groep mensen die leiding aan iets ge...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bestuur

bestuur

De groep van mensen/leden die zorg draagt voor het ontwikkelen en bereiken van doelstellingen van een organisatie en daartoe ook het initiatief neemt. Afhankelijk of het daarbij gaat om een vereniging, een bedrijf of een overheidsorgaan zal de organisatie van dat bestuur anders ingericht zijn. Beperkt deze taak zich tot de aan de betrokken organisa...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/bestuur

BESTUUR

1) Administratie 2) Beheer 3) Beleid 4) Bestel 5) Bewind 6) Bewindvoering 7) Chauffeur 8) College 9) Deel van een vereniging 10) Directie 11) Gezamenlijke leiders van een vereniging 12) Gouvernement 13) Heerschappij 14) Kopstuk 15) Leiding 16) Management 17) Manager 18) Manoeuvre 19) Moderamen 20) Opperleiding 21) Overheersing 22) Overheid 23) Poli...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESTUUR/1

Bestuur

Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een staat, bisdom, provincie, gemeente, parochie, bedrijf, vereniging, stichting of school leidt en regelt. Binnen bepaalde contexten wordt een bestuur soms aangeduid met de termen presidium, senaat of collegium. In de studentenwereld houdt men nog vast aan de oude...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuur

bestuur

• [bedrijfskunde] de leiding van een organisatie, de verzameling managers.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bestuur

Bestuur

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] beheer, bewind.
~, o. (...uren), de gezamenlijke bestuurders.
~DER, m. (-en).
~DERES, v. (-sen).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

bestuur

Te gebruiken voor het beheren van de zakelijke aangelegenheden en de menselijke en materiële middelen van een organisatie, project of onderneming, in de eerste plaats met betrekking tot het formuleren van het beleid. Gebruik `management` wanneer eerder het toepassen dan het formuleren van het beleid het belangrijkste aspect is. Gebruik `toezic...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

bestuur

De Franse rechtsfilosoof Montesquieu (1689-1755) pleitte voor een trias politica, een strikt onderscheid tussen de drie machten: de wetgevende (parlement), uitvoerende (overheid) en rechtsprekende (justitie). Dit onderscheid werd de basis voor de democratische bestuursvormen, al bestaat het nergens in pure vorm. Tegenwoordig wordt `goed bestuur` (E...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Bestuur

Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur, zijnde vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties). 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

bestuur

het geven van leiding vb: het bestuur van dit land is niet geregeld
groepje mensen dat de leiding heeft vb: het bestuur van de school nam een beslissing Synoniem: directie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bestuur

Bestuur

Het leiden en regelen van bepaalde zaken en personen. Zodoende slaat bestuur dus op het leiden van een voetbalclub, maar ook op het leiden van heel Nederland. Dit leiden kan op verschillende manieren gebeuren. We zeggen dan dat er een verschillend beleid is.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Bestuur

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties), werknemers(organisaties) en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e

Bestuur

[Geschiedenis] De leiding van een stad, gemeente, land of organisatie. Het bestuur in een middeleeuwse stad bestaat uit : schout, schepenen en burgemeester
Gevonden op https://quizlet.com/85190342/geschiedenis-flash-cards/

Bestuur

(BV en NV) Het bestuur van een NV of BV heeft de taak om de rechtspersoon te besturen. Dat houdt onder andere in het voeren van de dagelijkse leiding en het bepalen van de strategie, dus eigenlijk ook de onderneming draaiende houden. Iedere rechtsvorm heeft een organisatiebestuur, zie bijvoorbeeld ook verenigingsbestuur, stichtingsbestuur en...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/bestuur-bv-en-nv/
Geen exacte overeenkomst gevonden.