Zoek op

Grondijs

Grondijs of ankerijs is een verzamelnaam voor een verschijnsel waarbij schijnbaar ijs vanaf de bodem in relatief ondiep water omhoog komt drijven. Een betere verklaring is dat er nabij de bodem zich watermassa`s of bellen bevinden die kouder dan 4° Celsius worden en zelfs onderkoeld raken. Omdat deze onderkoelde watermassa`s of bellen lichter z.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondijs

Grondijs

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] ijs dat blijkbaar op den bodem der rivier gelegen heeft.
*...KLEUREN, v. mv. oorspronkelijke -, prismatische kleuren.
*...KRACHTEN, v. mv. (nat.) krachten aan de stof in het algemeen eigen [bijvoorbeeld] de aantrekkingskracht).
*...KREDIET, o. leening tegen onderpand van lande...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

grondijs

vrij zacht ijs, dat zich nabij de bodem vormt, wanneer het water te veel in beroering is. Grondijs zal zodra het water wat rustiger wordt opkomen drijven en een aaneengesloten massa gaan vormen. Op die wijze kunnen grote wateroppervlaktes in zeer korte tijd volkomen onbevaarbaar worden. Ook kunnen op plaatsen waar het water minder hard stroomt onve...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=geu
Geen exacte overeenkomst gevonden.