Zoek op

HAKBOUW

1) Primitieve vorm van landbouw
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HAKBOUW/1

hakbouw

de grond wordt slechts oppervlakkig omgewoeld met een hak, meestal met weinig bemesting en teeltafwisseling
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

hakbouw

[Nieuwsbegrip] landbouw waarbij men de bodem oppervlakkig bewerkt met een hak
Gevonden op https://quizlet.com/93892418/landbouw-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.