Zoek op

handelingsbekwaam

vermogensrecht: bekwaam zijn om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten. Bijv. iedere natuurlijke persoon is ~, tenzij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/handelingsbekwaam

handelingsbekwaam

De bevoegdheid om zelf rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten. Een minderjarige is niet ten aanzien van alle rechtshandelingen handelingsbekwaam; zo kunnen ouders de aankoop van een dure auto door een kind ongedaan maken.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/handelingsbekwaam

HANDELINGSBEKWAAM

1) Capabel 2) Handelsbekwaam 3) Mondig
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HANDELINGSBEKWAAM/1

Handelingsbekwaam

Iedere persoon is in principe handelingsbekwaam. Dat wil zeggen dat iedere persoon rechtshandelingen kan verrichten. Handelingsonbekwaam zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Als een handelingsonbekwaam iemand een rechtshandeling verricht kan die handeling worden vernietigd. Als een handelingsonbekwame een eenzijdige rechtshandeling verri...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/handelingsbekwaam/
Geen exacte overeenkomst gevonden.