Zoek op

heerlijkheid

rechtsgeschiedenis: middeleeuwen: (lett.) gebied van een heer; overheidsgezag of rechtsgebied met lagere rechtspraak, onder ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/heerlijkheid

heerlijkheid

rechtswetenschap: geheel van heerlijke rechten; recht tot het voeren van een heerlijkheidsaanduiding als toevoegsel van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/heerlijkheid

heerlijkheid

Rechten met betrekking tot een bepaald gebied met daaraan verbonden inkomsten (onder andere belastingen) en verplichtingen (bescherming, ordehandhaving). Oorspronkelijk bezit van een overheid, maar in handen geraakt van een privé-persoon. Deze beschikte erover als over zijn eigen bezit. De term werd ook gebruikt voor het gebied waarbinnen deze rec...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/heerlijkheid

heerlijkheid

heerlijkheid zelfst.naamw. adellijk grondbezit    Voorbeeld: `De Gelderse hertog Reinald II verwierf de heerlijkheid Bredevoort in 1326. `adellijke legereenheid    Voorbeeld: `1=Eenigen derzelve waren in het slot tydelyk gehuisvest anderen hadden hunne heerlykheden in de nabyl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/heerlijkheid

heerlijkheid

als een leenman zelf leenheer werd dan noemde hij zijn bezit een (heerlijkheid(. letterlijk gebied van een heer
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Heerlijkheid

[bestuursvorm] - Een heerlijkheid of heerschap (Duits: Herrschaft of Herrlichkeit) is een bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. == Eigenaar heerlijkheid == De centrale persoon van de heerlijkheid was de eigenaar van die rechten: de heer, vrijheer of erfheer (of vr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Heerlijkheid_(bestuursvorm)

Heerlijkheid

Grondgebied waarvan alle inwoners, dus ook de vrijen, onder het directe overheidsgezag stonden van de heer der heerlijkheid. Hij oefende het overheidsgezag (vooral bestuur en rechtspraak) uit in eigen naam. De heerlijkheden ontstonden uit domeinen van grootgrondbezitters die zich als lokale machtgebbers opwierpen, het recht in eigen hand namen en z...
Gevonden op http://users.pandora.be/history/Verklarende%20woordenlijst.htm

heerlijkheid

(oude rechtstermen:) het overheidsgezag dat uitgeoefend werd over een bepaald gebied
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Heerlijkheid

Adellijk goed
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

heerlijkheid

het geheel van rechten en bevoegdheden toekomend aan de heer; de heerlijkheden Asselt en Swalmen waren lange tijd in één hand.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

heerlijkheid

, bezitting van een gebied waaraan bepaalde rechten verbonden zijn. E?n van deze rechten was de rechtspraak in dat gebied (jurisdictie). Had de Heer van een Heerlijkheid het 'dagelix gerecht' (lage jurisdictie) over burgerlijke zaken en kleine vergrijpen, dan werd hij ambachtsheer genoemd en liet hij de uitoefening van dat gerecht over aan een scho...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyh.htm

Heerlijkheid

Territoir waarover heerlijke rechten worden uitgeoefend.
Drenthe kende een aantal heerlijkheden:
 - de heerlijkheid Ruinen, waar de heer zijn overheidsgezag in leen kreeg van de Staten van Overijssel. Deze heerlijkheid omvatte het huidige dorp Ruinen, alsmede de dorpen Buddinge- en Haakswold, tegenwoordig Ruinerwold geheten. In de Midde...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Heerlijkheid
Geen exacte overeenkomst gevonden.