Zoek op

Horme

Let op: Spelling van 1858 de inwendige aandrift, het zoogenaamde instinct. Hormon, de algemeene inwendige bekwaamheid, welke den grond der Horme en van elk levensverschijnsel uitmaakt; bij gevolg hetgene anderen levenskracht of eenvoudig leven noemen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.