Zoek op

hypernatriëmie

te veel natrium in het bloed gepaard gaande met rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen en mogelijk bewusteloosheid (hypernatriëmie)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Hypernatriëmie

Abnormaal hoog natrium-gehalte van het bloed. - Mogelijke oorzaken (o.a.) Aanhoudend verminderde nier-functie (= chronische nier-insufficiëntie) en nier-dialyse - Mogelijke verschijnselen (o.a.) - dorst, bloeddrukverhoging (= hypertensie), te groot bloedvolume (= hypervolemie) - Mogelijke behandeling (o.a.) , natrium-arm dieet , medicijnen: bloedd...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262
Geen exacte overeenkomst gevonden.