Zoek op

hypertoon

hypertoon bijv.naamw. [medisch] met of van een hogere druk of concentratie Bron: Wikiwoordenboek - hypertoon. Spelling'hypertoon' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is....
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/hypertoon

hypertoon

(Gezegd van oplossingen) een hoge spanning hebbend; een hogere, verhoogde spanning hebbend; een hoge osmotische druk hebbend; een hogere, verhoogde osmotische druk hebbend
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/hypertoon

hypertoon

de osmotische waarde van het externe milieu is hoger t.o.v. het interne milieu
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N7Onderzoek/begrippenlijst.htm

Hypertoon

(letterlijk hogere druk) verwijst naar een oplossing waarvan het aantal opgeloste deeltjes per liter groter is dan die in een levende cel. Gerelateerde termen zijn hypotoon (lagere druk) en isotoon (gelijke druk).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593
Geen exacte overeenkomst gevonden.