Zoek op

manifest

politiek: openbare verklaring van een partij, een politieke persoon enz. of (bn.) duidelijk, onmiskenbaar, overduidelij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/manifest

manifest

I het manifest zelfst.naamw.Uitspraak:   [mani'fɛst] Verbuigingen:   manifest|en (meerv.) openbare tekst met een duidelijk standpunt Voorbeeld:   `een manifest ondertekenen` II manifest bijv.naamw.Uitspraak:   [mani'fɛst] heel erg duidel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/manifest

MANIFEST

1) Beginselverklaring 2) Bekendmaking 3) Bekendmaking van beginselen 4) Betoog 5) Blijkbaar 6) Duidelijk 7) Gemerkte vrachtlijst 8) Geschrift 9) Kennisgeving 10) Ladingsbrief 11) Onmiddellijk herkenbaar 12) Onmiskenbaar 13) Oorkonde 14) Openbare bekendmaking 15) Openbare verklaring 16) Openlijke bekendmaking 17) Overduidelijk 18) Politieke verklari...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MANIFEST/1

Manifest

Een manifest of handvest is een beknopte, meestal puntsgewijze, weergave van de stand- en-of uitgangspunten van een mens of een groep. ==Beroemde manifesten== ==Beroemde handvesten== De laatste jaren is in het Nederlands dagblad Trouw een hausse aan manifesten gepubliceerd waarmee politieke stromingen hun grondvesten opnieuw duidelijk willen maken...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Manifest

Manifest

[NCPN] - Het Manifest is een krant van de Nieuwe Communistische Partij Nederland (NCPN) uitgegeven via de Stichting HOC. De krant verschijnt vierwekelijks in een oplage van 2.500 exemplaren. In het verleden (van eind jaren tachtig tot begin jaren negentig) verscheen Manifest als weekblad. Leden van de NCPN verspreiden de kr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Manifest_(NCPN)

manifest

• [medisch] duidelijk, onmiddellijk herkenbaar.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/manifest

manifest

Aanduiding voor die vorm van individuele of collectieve auteurspoëtica (poetica-3) die als openbare verklaring de functie heeft van een programmatisch geschrift. Veelal worden er nieuwe literaire opvattingen in kenbaar gemaakt.
Het manifest dient soms ter begeleiding...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Manifest

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), openbaar geschrift (bekendmaking, verklaring van een vorst enz.); oorlogs-, vredesverklaring; (in den koophandel.) gewaarmerkte vrachtlijst (aan boord van een schip).
~ATIE, v. (...ën), bekendmaking; betuiging; het te kennen geven van eenig verlangen (des volks), - van gehechtheid voor of afke...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Manifest

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): gewaarmerkte vrachtlijst.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02/ginn001hand02_005.htm

Manifest

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Manifest``] Oorlogsmanifest. Zie Volkenregt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.htm

manifest

zich duidelijk vertonend
Jaar van herkomst: 1531 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

manifest

(scheepsmanifest, manifest) verzameling papieren waaruit de aard en omvang van de lading tot in detail blijkt. Dus net zoiets als een vrachtbrief, maar het manifest kan ook betrekking hebben op het vaartuig (bijv. een vlot) zelf of op personen, indien dat het is wat vervoerd wordt. Onder meer te vinden in De nieuwe wetgeving op de Rijnvaart ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sche

Manifest

Duidelijk herkenbare of waar te nemen verschijnselen.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

manifest

duidelijk, waarneembaar
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Manifest

Een manifest (paklijst) in de context van leertechnologie-afspraken beschrijft de inhoud van een IMS-materiaalpakket. De structuur en opbouw van een manifest is beschreven in de IMS Content Packaging-specificatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10334

Manifest

Een manifest is een ladinglijst met daarop de connossementsnummers en de daaronder vallende goederen. Het manifest bevindt zich doorgaans aan boord van een schip.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10352

manifest

duidelijk waarneembaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

manifest

openlijke verklaring van een partij, stroming, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

manifest

duidelijk, blijkbaar (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/manifest

Manifest

Engels:Manifest onmiddellijk herkenbaar
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

manifest

heel erg duidelijk vb: zijn ontevredenheid is manifest
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=manifest

manifest

tekst waarin kort en duidelijk de opvattingen van een organisatie staan vb: de VVD kwam met een manifest over de nieuwe uitgangspunten
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=manifest
Geen exacte overeenkomst gevonden.