Zoek op

imam

de imam zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [iˈmam] Verbuigingen:   imam|s (meerv.) geestelijk leider en leraar bij de islam © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'imam' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/imam

imam

De leider van een islamitische gemeente en voorganger in het gemeenschappelijk gebed (salat) in de moskee. De functie van imam kan in principe door iedere mannelijke moslim die daartoe bekwaam is worden uitgeoefend. Dat geldt ook voor andere islamitische godsdienstige functies; de islam kent geen wijding en geen speciale priesterklasse.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/islam/imam

IMAM

1) Arabisch voorganger 2) Arabische titel 3) Een van de kaliefen 4) Geestelijk leider (arab.) 5) Geestelijke 6) Geestelijke leider 7) Hoofd van een moskee 8) Islamitische geestelijke 9) Islamitische priester 10) Islamitische titel 11) Mohammedaans opperhoofd 12) Mohammedaans voorganger 13) Mohammedaanse geestelijke 14) Mohammedaanse priester 15) Mo...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMAM/1

Imam

Imam is een Arabische jongensnaam. Het betekent `bevelhebber`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Imam wordt voornamelijk gebruikt in Moslim landen.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Imam

Imam

Imam is een van oorsprong Arabisch woord waarmee een zeker leiderschap wordt aangeduid, voornamelijk binnen de islam. Er bestaan verschillende opvattingen over de rol en betekenis van de imam. Binnen de grootste, soennitische stroming is de imam een voorganger in het gebed (de salat). Veelal wordt gedacht, dat een imam een speciaal beroep is, of d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Imam

Imam

de voorganger bij de salat (de rituele godsdienstoefening die de islam vijf keer daags voorschrijft). Bij uitbreiding kreeg het woord de betekenis van leider van de moslimgemeenschap. In Jemen is het de titel van de Arabische vorst, die sinds ongeveer 1630, toen de Turken uit het land werden verdreven, regeerde [ook: imman].
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Imam

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Iman, m. (-s), turksch priester.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

imam

islamitische gebedsvoorganger
Jaar van herkomst: 1626 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Imam

Hij, die het gebed leidt
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10076

Imam

Een imam is een islamitisch geestelijk leider, vergelijkbaar met een protestantse dominee of katholieke priester. Zo gaat hij voor in de gebeden in de moskee, geeft hij religieus onderwijs en leidt hij belangrijke rituelen bij geboorte, huwelijk en overlijden. Ook is hij het aanspreekpunt voor zijn gemeente over geloofszaken. Een groot verschil met...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10514

imam

hoofd van een moskee
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

imam

islamitisch geestelijk leider (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/imam

Imam

1) In de Soennietische Islam een voorganger bij het gebed. Als de Salat in groepsverband wordt uitgevoerd wordt degeen die het gebed leidt de imam genoemd. Meer specifiek kan er in een moskee een Imam zijn aangesteld die onder andere tot taak heeft de gebedsdiensten te leiden.
2) In de Shi`itische Islam een afstammeling van Mohammed die hem opv...
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/islamnl/terminologie.html

imam

leider van een mohammedaanse kerk vb: de imam hield een preek over naastenliefde
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=imam

Imam

voorganger tijdens het islamitische vrijdagsgebed. Bij sjiieten tevens benaming van de religieuze voorman
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Imam

[Godsdienst] religieuze leider Islam,voorganger moskee, waakt over heiligheid moskee
Gevonden op https://quizlet.com/26388415/godsdienst-terminologie-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.