Zoek op

immigratie

vreemdelingenrecht: komst van mensen uit een ander land naar België, met de bedoeling om zich hier te vestigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=immigratie

immigratie

vreemdelingenrecht: komst van mensen uit een ander land naar Nederland, met de bedoeling om zich hier te vestigen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/immigratie

immigratie

de immigratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪmi'xra(t)si] verhuizing van een buitenlander naar je land Voorbeelden:   `De immigratie in ons land vanuit onze buurlanden.`, `immigratiedienst`, `Maatregelen om de immigratie te beperken.`, `Zonder immigratie komt een ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/immigratie

IMMIGRATIE

1) Blijvende vestiging in een ander land 2) Het zich blijvend vestigen in een ander land 3) Inkomende landverhuizing 4) Intrek in een ander land 5) Zich vestigen in een vreemd land
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IMMIGRATIE/1

Immigratie

Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend landverhuizer. In tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger, wenst een immigrant zich voor langere tijd in het land te vestigen. De immigratie betekent "in-migratie" in een land, en is het omgekeerde van emigratie, hetgeen "weg-migratie" bete...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratie

immigratie

•het zich metterwoon vestigen van vreemdelingen in een land.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/immigratie

immigratie

het binnenkomen van een land om je er te vestigen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Immigratie

Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Alvorens als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de GBA. Aan het inschrijvingscriterium wordt, ongeacht de nationaliteit, voldaan indien de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden be...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=340

Immigratie

Let op: Spelling van 1914 Toen de Europeanen Suriname begonnen te koloniseeren met het doel landbouw-producten voor de Europeesche markt te telen, bleek al spoedig dat Europeanen voor dien arbeid ongeschikt zijn en tevens dat de overigens ook schaarsche Indiaansche bevolking zich daartoe nooit zou leenen. Ter voorziening in de behoefte aan w...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

immigratie

Het zich vestigen in een bepaald land, komend uit een ander land. (Nederland 1994: 62.155)
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

Immigratie

Een land binnenkomen, met het doel je daar te vestigen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Immigratie

Het binnenkomen in een land met als doel je daar te gaan vestigen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_spanje.htm

immigratie

Aankomst en vestiging van een individu in een gebied of populatie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

immigratie

het in de weefsels trekken, bijvoorbeeld witte bloedcellen die vanuit de bloedbaan ontstoken weefsel binnendringen. synoniem: immigratio
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Immigratie

Alle personen die aangifte doen van het feit dat zij zich voor een bepaalde tijd in Nederland vestigen. Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan als de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10011

immigratie

inwijking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

immigratie

Een land binnengaan met de bedoeling daar permanent te gaan wonen.
Categorie: Functionele activiteiten > migratie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

immigratie

migranten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Immigratie

Mensen uit andere landen die naar Nederland komen om hier te wonen zijn immigranten. In Nederland verwachten ze iets te vinden wat ze in hun eigen land niet hebben. Bijvoorbeeld: een goede baan of een veilig leven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

immigratie

De stroom van mensen die vanuit het buitenland in Nederland gaan wonen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Immigratie

Immigration. Immigranten zijn reizigers die zich permanent in het bestemmingsland vestigen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

immigratie

, vestiging vanuit een ander land of gebied. [migratie, het veranderen van woonplaats; emigratie, vertrek uit een land of gebied].
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyi.htm

Immigratie

[Aardrijkskunde] Een land binnenkomen om je daar te vestigen
Gevonden op https://quizlet.com/117418670/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.