Zoek op

In nuce

Let op: Spelling van 1858 Lat., eigenlijk in eene noot, dat is, beknopt te zamen gevat
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.