Zoek op

protocol

internationaal publiekrecht: een bijlage of aanvulling bij een verdrag. In een ~ wordt een deelaspect van het verdrag verder ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=protocol

protocol

het protocol zelfst.naamw.Uitspraak:   [proto'kɔl] Verbuigingen:   protocol|len (meerv.) 1) geheel van gedragsregels voor de omgang met vorstelijke en andere hooggeplaatste personen Voorbeeld:   `Volgens het protocol moet je eerst buigen en mag je da...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/protocol

protocol

•geheel van voorschriften en afspraken in de internationale diplomatieke omgang.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/protocol

Protocol

Een stelsel van afspraken, of een voorschrift over hoe iets gedaan moet worden.
In de elektronica meestal om te zorgen dat een ontvanger het signaal van een zender correct kan ontvangen.
Zo kennen we de relatief eenvoudige protocollen voor de ontvangst van AM en FM zenders.
Bij de overdracht van digitale signalen is een veel gedetailee...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

protocol

Term uit de archivistiek voor een boek waarin minuten van akten (akte-1) zijn ingeschreven. Zo spreekt men van notarisprotocollen waarin de minuutakten van bijvoorbeeld testamenten zijn opgetekend.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Protocol

Let op: Spelling van 1858 een aanteekenings- of handelingsboek, een register, waarin notariële acten, geregtelijke handelingen, onderhandelingen tusschen diplomatieke personen of beraadslagingen van eenen rijksdag, een congres, enz. worden opgeteekend; ook aan elk afzonderlijk schriftelijk verslag of b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

protocol

Lijst van gedragselementen in de waargenomen volgorde.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Protocol

Een verzameling regels die de manier van communiceren tussen computers vastlegt. Er bestaan vele protocollen, elk gespecialiseert in een bepaalde toepassing.
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

protocol

(oude rechtstermen:) register van minuten van akten
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

Protocol

Norm voor datacommunicatie tussen computers via het telefoonnet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Protocol

in de context van computernetwerken en telecommunicatie is een communicatieprotocol een specificatie van verschillende regels voor een bepaald type van communicatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10422

protocol

Een reeks afspraken over de manier waarop communicatie en gegevensoverdracht plaatsvindt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Protocol

Een set van regels die de wijze bepaalt waarop de transmissie van informatie via een netwerk of communicatiesysteem verloopt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

protocol

In het internationaal recht, een toevoeging aan een bestaand verdrag. Bekende voorbeelden zijn de protocollen bij het Europees Verdrag, het Vluchtelingenverdrag en de VN-verdragen van 1966 (facultatief protocol). De term wordt ook gebruikt voor een gedragscode of een opsomming van voorschriften of richtlijnen, bijv. een protocol voor de behandeling...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

protocol

Afspraken, onder andere over tarieven tussen de productie- en distributiesector om de overgang naar de vrije markt van elektriciteit te reguleren, zoals gebruikt van 1996 t-m 1999.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Protocol

gedragsrichtlijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

protocol

Een voorschrift waarin beschreven staat hoe een onderzoek dient plaats te vinden. Een bekend voorbeeld is het protocol voor nader onderzoek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10641

Protocol

Vaste regels, die gevolgd worden b.v. voor een operatie of experiment..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

protocol

gebruiken en regels die aangeven hoe je je moet gedragen vb: de koningin moet zich houden aan het protocol
nauwkeurig, letterlijk verslag van wat gezegd of gedaan is vb: in het protocol staat wat hij gezegd heeft
geheel van activiteiten die gevolgd moeten worden vb: deze testen verlopen volgens een vast protocol
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=protocol

Protocol

Een set met regels over de manier waarop 2 apparaten met elkaar communiceren. In een protocol staat hoe bepaalde boodschappen moeten worden verzonden en hoe ontvangen boodschappen moeten worden verwerkt
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Protocol

Softwaresysteem dat netwerkcommunicatie regelt, zoals AppleTalk, Ethernet, en TCP-IP. De fysieke laag (bekabeling) kan meer dan één protocol ondersteunen, maar niet tegelijkertijd.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Protocol

Afspraak over procedures en de grammatica voor een specifieke vorm van datacommunicatie
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Protocol

Deel waarin akten worden ingeschreven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Protocol

Een protocol is een deel waarin minuten van akten zijn ingeschreven
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.