Zoek op

protocol

bankrecht: overeenkomst tussen DNB en de Verzekeringskamer aangaande het toezicht op financiële conglomeraten. Op grond hiervan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/protocol

PROTOCOL

1) Akte 2) Ambtelijk verslag 3) Archief van een notaris 4) Betweter 5) Boek van de notariële akten 6) Ceremonie 7) Ceremonieel 8) Ceremonieel aan het hof 9) Ceremonieel in het diplomatieke verkeer 10) Deel van een oorkonde 11) Diplomatiek voorschrift 12) Diplomatieke voorschriften 13) Geheel van regels 14) Gerechtelijke acte 15) Hofceremonieel 16)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROTOCOL/1

protocol

•geheel van voorschriften en afspraken in de internationale diplomatieke omgang.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/protocol

Protocol

Een stelsel van afspraken, of een voorschrift over hoe iets gedaan moet worden.
In de elektronica meestal om te zorgen dat een ontvanger het signaal van een zender correct kan ontvangen.
Zo kennen we de relatief eenvoudige protocollen voor de ontvangst van AM en FM zenders.
Bij de overdracht van digitale signalen is een veel gedetailee...
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

protocol

akte(n)
Jaar van herkomst: 1477 (Teuth. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Protocol

Let op: Spelling van 1858 een aanteekenings- of handelingsboek, een register, waarin notariële acten, geregtelijke handelingen, onderhandelingen tusschen diplomatieke personen of beraadslagingen van eenen rijksdag, een congres, enz. worden opgeteekend; ook aan elk afzonderlijk schriftelijk verslag of b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Protocol

Een verzameling regels die de manier van communiceren tussen computers vastlegt. Er bestaan vele protocollen, elk gespecialiseert in een bepaalde toepassing.
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

protocol

(oude rechtstermen:) register van minuten van akten
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

protocol

Een reeks afspraken over de manier waarop communicatie en gegevensoverdracht plaatsvindt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

protocol

boek waarin akten en oorkonden worden geschreven. Omdat in Roermond de raad op donderdag bijeenkwam, spreekt men daar wel van de Donderdagse Protocollen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

protocol

Afspraken, onder andere over tarieven tussen de productie- en distributiesector om de overgang naar de vrije markt van elektriciteit te reguleren, zoals gebruikt van 1996 t-m 1999.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Protocol

Afspraak om communicatie in goede banen te leiden. Als een computer verbinding maakt met een andere computer, worden er op basis van een protocol gegevens uitgewisseld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Protocol

1. Schriftelijk vastgelegde overeenkomst tussen een aantal beroepsbeoefenaars over de wijze van concrete zorghandelingen die voor een bepaalde groep patiënten gemiddeld genomen tot een optimaal resultaat zal leiden. 2. Van een vakinhoudelijke richtlijn afgeleide lokale handelingsinstructie of werkinstructie waarin staat hoe precies in de dagelijks...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Protocol

Een protocol, in het Grieks protocollon, is een richtlijn hoe met een onderwerp om te gaan. Het was oorspronkelijk een vel papier dat gelijmd werd op een handgeschreven boek met hierop de omschreven inhoud van het boek. Er bestaan veel soorten protocollen. Meestal komt een protocol tot stand in overleg met bedrijven en organisaties. Aan het koninkl...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Protocol

protocol

akte n (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/protocol

Protocol

geheel van regels voor het uitwisselen van digitale informatie. In een protocol wordt bijvoorbeeld vastgelegd hoe een afzender duidelijk maakt dat het verzendingsproces beëindigd is en hoe een ontvanger aangeeft dat de informatie ontvangen is. Protocollen worden op verschillende niveau’s in datacommunicatie gebruikt. Veelgebruikte protocollen z...
Gevonden op http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woo

protocol

gebruiken en regels die aangeven hoe je je moet gedragen vb: de koningin moet zich houden aan het protocol
nauwkeurig, letterlijk verslag van wat gezegd of gedaan is vb: in het protocol staat wat hij gezegd heeft
geheel van activiteiten die gevolgd moeten worden vb: deze testen verlopen volgens een vast protocol
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=protocol

Protocol

Een protocol is een afspraak over de eigenschappen van informatie die tussen computers worden uitgewisseld. Zo maken alle internettoepassingen gebruik van de protocollen TCP en IP.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/p.php?id=3377

Protocol

(Afspraak om communicatie in goede banen te leiden. Als een computer verbinding maakt met een andere computer, worden er op basis van een protocol gegevens uitgewisseld.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Protocol

Afspraak over procedures en de grammatica voor een specifieke vorm van datacommunicatie
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Protocol

Deel waarin akten worden ingeschreven.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Protocol

Een protocol is een deel waarin minuten van akten zijn ingeschreven
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Protocol

[Nederlands] Een reeks afspraken of een voorschrift over hoe iets gedaan moet worden
Gevonden op https://quizlet.com/108950820/nederlands-flash-cards/

Protocol

Dit is zijn de gedragsregels die een computer moet volgen, willen de verschillende computers elkaar verstaan. Je kunt het ook zien als een soort taal. Als we niet dezelfde taal spreken, verstaan we elkaar niet. Dat geldt ook voor een protocol. Twee verschillende protocollen zullen elkaar niet verstaan.
Gevonden op https://www.weethet.nl/dutch/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.