Zoek op

indemniteitsbeginsel

financiële zaken consumenten en producenten: verzekeringen strekken er slechts toe om de schade te vergoeden. In beginsel ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=indemniteitsbeginsel

indemniteitsbeginsel

verzekeringsrecht: verzekeringen strekken er slechts toe om de schade te vergoeden. In beginsel mag de verzekerde er financieel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=indemniteitsbeginsel

indemniteitsbeginsel

verzekeringsrecht: beginsel dat een verzekerde er bij uitkering van verzekeringspenningen (financieel) niet op vooruit mag ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/indemniteitsbeginsel

Indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel is een principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Indemniteitsbeginsel

Het in art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek voor schadeverzekeringen vastgelegde beginsel dat de verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. Dit is een bepaling van dwingend recht: partijen mogen hiervan niet afwijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Indemniteitsbeginsel

(v). In de verzekeringsbranche het principe dat de werkelijke geleden schade moet worden vergoed en dat de verzekerde er niet beter van mag worden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Indemniteitsbeginsel

principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/I

Indemniteitsbeginsel

Uit art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek af te leiden beginsel volgens hetwelk een (schade-)verzekering moet strekken tot vergoeding van schade, de verzekerde mag door de uitkering niet in een duidelijk voordeliger positie geraken. Op grond van het indemniteitsbeginsel kan slechts schadevergoeding worden verleend aan een verzekerde, die belang hee...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.