Zoek op

indicator

de indicator zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪndi'katɔr] Verbuigingen:   indicator|en, indicator|s (meerv.) wat je gebruikt als aanwijzing voor de aanwezigheid van iets anders Voorbeelden:   `Blauwe plekken kunnen een indicator zijn voor kindermishandelin...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/indicator

INDICATOR

1) Aanwijzer 2) Aanwijzing 3) Afstemoog 4) Factor die iets aangeeft 5) Graadmeter 6) Lakmoespapier 7) Stof waarmee je andere stoffen mee aan kan tonen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INDICATOR/1

Indicator

[duurzaamheid] - Een Indicator voor duurzaamheid is een maatstaf om te bepalen hoe duurzaam een maatschappij op dit moment is en om te bepalen hoe de maatschappij nog duurzamer gemaakt kan worden. Indicatoren voor duurzaamheid richten zich op de punten waar de verbanden tussen de drie segmenten, economie, milieu en maatscha...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Indicator_(duurzaamheid)

Indicator

[geslacht] - Indicator is een geslacht van vogels uit de familie honingspeurders (Indicatoridae). == Soorten == Het geslacht kent de volgende soort: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Indicator_(geslacht)

Indicator

[getaltheorie] - In de getaltheorie is de indicator of totiënt van een positief natuurlijk getal n, genoteerd als φ(n), het aantal positieve natuurlijke getallen kleiner dan of gelijk aan n die onderling ondeelbaar zijn met n. Zo is φ(8) = 4, omdat de vier getallen 1, 3, 5 en 7 geen grootste gemene deler hebben met 8 (be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Indicator_(getaltheorie)

Indicator

[scheikunde] - Een indicator is een stof waarmee men kan aantonen dat een bepaalde andere stof aanwezig is. Een voorbeeld hiervan is jodium, wanneer jodium in aanraking komt met zetmeel zal de oplossing donkerpaars verkleuren. Verder is kalkwater een indicator voor koolzuurgas (koolstofdioxide), kalkwater wordt troebel bij ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Indicator_(scheikunde)

indicator

Een meeteenheid die onrechtstreeks een benadering geeft van een bepaalde grootheid. Zie prestatieindicator
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

indicator

Kengetal uit de technische analyse dat ondermeer uit koersen, omzetten, aantallen gestegen en gedaalde en andere grootheden opgebouwd kan zijn. Er zijn honderden verschillende, van goed werkend tot zinloos. ( > beleggen > analyse > technisch > indicatoren)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/indicator.htm

Indicator

Term die wel wordt gebruikt voor een plant of dier die aangeeft hoe de kwaliteit van het leefmilieu is. Zo kan het voorkomen van bijvoorbeeld boomkikkers in drinkputten duiden op een bijzonder waardevol ecosysteem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Indicator

Een precieze formulering van wat gemeten gaat worden, meestal aangevuld met de reden waarom dit gemeten moet worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Indicator

Beeldscherm van de radar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

indicator

Def.: organisme dat door haar aanwezigheid de toestand van bepaalde milieuomstandigheden aangeeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Indicator

1. Meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. Het is riskant om op basis hiervan uitspraken te doen, maar een indicator kan wel aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. 2. Meer specifiek: meetbaar element van de zorgverlening, vaak uitgedrukt in een teller en een noemer met een signal...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Indicator

Elke biologische eenheid, gemeenschap of proces wiens eigenschappen de staat van bepaalde milieuomstandigheden of verontreinigingen aantoont.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Indicator

Een parameter die toelaat een proces op te volgen ( input, activiteit, output, klantentevredenheid, …). Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een “management controle databank” of een “management informatie systeem” dat de voornaamste bron van informatie is voor de manager. Indicatoren kunnen intern (m.b.t. de productiviteit van de ee...
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

Indicator

Een meetbaar element van de zorgverlening, dat functioneert als een mogelijke aanwijzing voor de kwaliteit van zorg.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.