Zoek op

infiltratie

criminologie: heimelijk verkennen van en betrokken raken bij criminele milieus zonder daarbij een speciale groep of speciale ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/infiltratie

infiltratie

strafprocesrecht: de politie neemt deel of verleent medewerking aan een groep van personen waarbinnen, naar redelijkerwijs ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/infiltratie

infiltratie

Het inlaten van water in de grond, bijvoorbeeld in de duinen waar rivierwater wordt geïnfiltreerd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/infiltratie

infiltratie

infiltratie zelfst.naamw. langzame doordringing het binnendringen van vijandelijk gebied of bepaalde kringen om informatie te verkrijgen medisch vochtafzetting Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'infiltratie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/infiltratie

INFILTRATIE

1) Binnendringen 2) Doorsijpeling 3) Geheim binnendringen van vijanden 4) Indringen 5) Indringing 6) Indruppeling 7) Insluiping 8) Intrekking 9) Inzuigen 10) Inzuiging 11) Langzame indringing 12) Tersluiks binnendringing 13) Vochtafzetting 14) Waterwintechniek
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INFILTRATIE/1

infiltratie

•langzame doordringing. •het binnendringen van vijandelijk gebied of bepaalde kringen om informatie te verkrijgen. • [medisch] vochtafzetting.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/infiltratie

Infiltratie

Het indringen van water in de grond.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Infiltratie

Het door een politiefunctionaris of burger, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit, onder gezag van het Openbaar Ministerie en onder regie van de politie, (binnen-dringen in het criminele milieu en het) in het criminele milieu (zull en gaan) verrichten van toepasselijke handelingen, dan wel het leveren van goederen of diensten aa...
Gevonden op http://www.burojansen.nl/cid/begrip1.htm

Infiltratie

Let op: Spelling van 1858 het intrekken van eene vloeistof in een hard ligchaam
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

infiltratie

Aanvulling van het grondwater door aangevoerd rivierwater in de grond te laten zijgen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

infiltratie

Om te zorgen dat de duinen niet uitdrogen en om het drinkwater al een beetje te zuiveren, wordt water uit de grote rivieren via pijpleidingen in de duinen gebracht. Later wordt dit geinfiltreerde water weer opgepompt om als drinkwater te worden gebruikt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_water.htm

infiltratie

afzetting van vocht (zoals bloed, urine, vet, etter) in en tussen de weefsels en de cellen waardoor zwelling ontstaat
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Infiltratie

Infiltratie is geoorloofd wanneer er een strafbaar feit wordt gepleegd waar voorlopige hechtenis voor is toegestaan. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij worden aangemerkt als verdachte ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Indien de officier van justitie echter van mening is dat hij onvoldoende belastend materia...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Infiltratie

infiltratie

binnendringing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/infiltratie

Infiltratie

Het binnendringen.
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

Infiltratie

Penetratie van water in een medium, bijvoorbeeld grond.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm

Infiltratie

[Aardrijkskunde] Het proces waarbij regenwater wegzakt in de bodem.
Gevonden op https://quizlet.com/118691958/aardrijkskunde-water-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.