Zoek op

infinitief

de infinitief zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪnfini'tif] Verbuigingen:   infini|tieven (meerv.) volledige onverbogen vorm van een werkwoord taalkunde Voorbeeld:   `'Liep' is een verbogen vorm van de infinitief 'lopen'.`Synoniem:   onbepaalde wi...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/infinitief

INFINITIEF

1) Noemvorm 2) Onbepaald 3) Onbepaalde wijs 4) Onbepaalwijs 5) Taalkundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INFINITIEF/1

infinitief

vorm van het werkwoord, die de toestand, handeling of werking los van persoon, getal en tijd uitdrukt en die eindigt op -en of -n; onbepaalde wijs
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/infinitief

Infinitief

De onbepaalde wijs of (Romaans) infinitief is een werkwoordsvorm die niet vervoegd is naar persoon of getal (zie ook persoon en getal). Vooral in het onderwijs wordt de infinitief ook wel "het hele werkwoord" genoemd. In het Nederlands wordt de infinitief in het algemeen gevormd door aan de stam de uitgang -en toe te voegen. Eventueel wordt daar.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Infinitief

Infinitief

De infinitief (of: onbepaalde wijs) is een vormcategorie van het werkwoord. De infinitief wordt ook wel `het hele werkwoord` genoemd en het is in deze `standaardvorm` dat werkwoorden in woordenboeken zijn opgenomen. De vorm van de infinitief is onbepaald wat persoon, getal, tijd en wijs betreft. De meeste infinitieven eindigen op -en, sommig...
Gevonden op http://taaladvies.net/

infinitief

Zie onbepaalde wijs van een werkwoord
Gevonden op http://woordenlijst.org/leidraad/lijst_van_vaktermen/infinitief/

infinitief

onbepaalde wijs
Jaar van herkomst: 1625 (Ruijs )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

infinitief

onbepaalde wijs (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/infinitief
Geen exacte overeenkomst gevonden.