Zoek op

infix

infix zelfst.naamw. [taalkunde] een gebonden morfeem dat op gelijksoortige manier als een interfix wordt ingevoegd, maar dat wel extra betekenis draagt (het voornaamste verschil tussen een infix en een interfix is dat een interfix niet binnenin een morfeem maar tussen twee morfemen in wordt geplaat...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/infix

INFIX

1) Deel van een woord 2) Ingevoegd element in de woordstam 3) Taalkundige term
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INFIX/1

Infix

Een infix is in de taalkundige morfologie een gebonden morfeem dat binnenin een ander morfeem (meestal is dit laatste een vrij morfeem) wordt geplaatst om aldus een nieuwe betekenis te vormen. Deze nieuwe betekenis is afgeleid van die van het morfeem waar het infix aan is toegevoegd. Een infix is daarmee ook een affix. Het onderscheidt zich van ee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Infix

infix

tussengevoegd element
Jaar van herkomst: 1974 (Elseviers Nederlands wrdb. en vreemde-woordentolk )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

infix

tussengevoegd element (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/infix
Geen exacte overeenkomst gevonden.