Zoek op

verbinding

In de scheikunde is dit een stof waarvan de moleculen uit atomen van twee of meer elementen in een vaste verhouding bestaan. Zie ook chemische binding .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

verbinding

de verbinding zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [vərˈbɪndɪŋ] 1) mogelijkheid om ergens te komen met de trein, bus, het vliegtuig e.d. transport Voorbeeld:   `Vanuit Amsterdam is er een directe verbinding met Berlijn.` 2) mogelijkheid om per telefo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/verbinding

VERBINDING

1) Aaneenkoppeling 2) Aaneensluiting 3) Aaneenvoeging 4) Aanhechting 5) Aansluiting 6) Adderen 7) Associatie 8) Band 9) Brug 10) Chemisch begrip 11) Combinatie 12) Conjunctie 13) Connectie 14) Contact 15) Copulatie 16) Correlatie 17) Familieverbinding 18) Infrarood 19) Invloedrijke kennis 20) Junctie 21) Junctuur 22) Kennis 23) Keten 24) Knoop 25) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/VERBINDING/1

Verbinding

Een (vaste) syntactische combinatie van woorden Men onderscheidt: werkwoordelijke verbinding (een vaste verbinding met een werkwoord als kern) en bijwoordelijke verbinding (een vaste verbinding met de waarde van een bijwoord). Bijvoorbeeld: `op zijn jan boerenfluitjes`
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_v.htm

Verbinding

[wiskunde] - In differentiaalmeetkunde, een deelgebied van de wiskunde, preciseert de notie van een verbinding het idee van het transport van data langs een kromme of familie van krommen op een parallelle en consistente manier. Er bestaat in de moderne meetkunde, afhankelijk van wat voor type data men wil vervoeren een vers...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verbinding_(wiskunde)

verbinding

•("algemeen") iets verbinden of samenvoegen; iets dat twee of meer afzonderlijke delen verbindt • [scheikunde] een chemische stof die bestaat uit twee of meer scheikundig elementen, het gaat hierbij om een stof met andere eigenschappen dan de elementen waar het uit is samengesteld. •("communicatie") een mogelijkheid een bepaalde plek te berei...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/verbinding

verbinding

geprefabriceerde elementen en in het werk vervaardigde betononderdelen worden vaak verbonden om zo krachten beter over te dragen en spanningsconcentraties te voorkomen Nadere omschrijving Er zijn verschillende redenen om betononderdelen te verbinden: †¢ overdracht van drukkrachten; †¢ overdracht van trekkrachten; †¢ overdracht van s...
Gevonden op http://www.betonlexicon.nl/

verbinding

engelse vertaling: compound
duitse vertaling: Verbindung
Een molecuul of samengesteld ion met een eigen structuur en eigenschappen dat haar uniek maakt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10518

verbinding

Lijnelement dat twee knooppunten met elkaar verbindt en niet door andere elementen gesneden wordt. Engels: link Frans: connection Duits: Linienverbindung
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

Verbinding

Term uit de wereld van woningcorporaties die samenwerkingsverbanden aangeeft tussen woningcorporaties, BV’s, Stichtingen, CV’s en VOF’s. Woningcorporaties zonderen hun vaste activa vaak af in aparte juridische constructies om het onderhoud en het beheer van deze vaste activa te regelen. Om die reden vraagt het ministerie van VROM...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Verbinding

Boog die twee noten met elkaar verbindt. Als deze noten van gelijke hoogte zijn moet je deze als één geheel moet spelen. Zijn de noten van verschillende toonhoogte, dan moet je deze onafgestoten achter elkaar spelen.
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm

verbinding

het contact met iets of iemand vb: ik had hem aan de telefoon, maar de verbinding werd verbroken
je met iemand in verbinding stellen [contact met hem opnemen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=verbinding

Verbinding

Term uit de wereld van woningcorporaties die samenwerkingsverbanden aangeeft tussen woningcorporaties, BV`s, Stichtingen, CV`s en VOF`s. Woningcorporaties zonderen hun vaste activa vaak af in aparte juridische constructies om het onderhoud en het beheer van deze vaste activa te regelen. Om die reden vraagt het ministerie van VROM niet alleen een ja...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.