Zoek op

inflatie

Een algemene prijsstijging en waardevermindering van het geld. Een lage, maar variërende inflatie belemmert de economische groei door een toegenomen onzekerheid over de toekomstige, te verwachten prijzen. Een zeer hoge inflatie (hyperinflatie) ontwricht het economisch handelen. Deflatie is een situatie van algemene prijsdalingen. Individuele prijs...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/inflatie

inflatie

zwelling
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Inflatie

Waardevermindering van het geld, o.a. door hogere prijzen.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

inflatie

Zeer snelle uitdijing van het heelal vlak na de big bang. Zie ontstaan van het heelal /> inflatie & uitdijing.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

inflatie

waardevermindering van het geld door prijsstijging
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Inflatie

Vanaf februari 1994 de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens. Tot en met januari 1994 is het officiële cijfer gebaseerd op de CPI voor werknemers laag.
Werknemers laag betreft werknemersgezinnen met een inkomen beneden de mediaan.
Om de inflatiecijfers van de lidstaten van de Europese ...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=897

inflatie

Inflatie is het verschijnsel dat een bepaalde munteenheid binnen een bepaalde tijd minder waard wordt in vergelijking met een andere munteenheid. Bijvoorbeeld: in Turkije kon je in 1995 voor 10000 Turkse pond een kilo suiker kopen, in 1996 moet je daar 11000 voor betalen. Je geld is minder waard geworden. Voor toeristen uit Nederland is dat wel pre...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Inflatie

Het in waarde verminderen van de nationale munt ten opzichte van andere munteenheden. Turkije heeft te maken met een inflatie van in sommige jaren wel 75%. Dat is slecht voor de economie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

inflatie

Inflatie is het verschijnsel dat een bepaalde munteenheid binnen een bepaalde tijd minder waard wordt in vergelijking met een andere munteenheid. Bijvoorbeeld: in Turkije kon je in 1995 voor 10000 Turkse pond een kilo suiker kopen, in 1996 moet je daar 11000 voor betalen. Je geld is minder waard geworden. Voor toeristen uit Nederland is dat wel pre...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

inflatie

uitzetting of opblazing
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

inflatie

Geldontwaarding. Het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen. Ofwel een stijging van het gemiddelde prijspeil. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/inflatie.htm

Inflatie

Inflatie is hetzelfde als geldontwaarding: een situatie waarbij het algemene prijspeil een voortdurende stijging laat zien.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Inflatie

Het stijgen van het algemeen prijspeil, een maatstaf hiervoor is de de evolutie van de index van de consumptieprijzen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Inflatie

Geldontwaarding. Het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen. Deze daling van de reële waarde van het geld ontstaat door een aanhoudende stijging van het prijspeil.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Inflatie

Verschijnsel dat met verloop van jaren met een gelijk aantal euro’s steeds minder gekocht kan worden. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Inflatie

Waardevermindering van het geld, met name door de loon en prijs spiraal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Inflatie

Geldontwaarding. Situatie waarbij het algemene prijspeil een stijging laat zien .
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Inflatie

Inflatie, afgeleid vanuit het Latijn (inflammiatio) is het effect wat optreedt bij een waardedaling van geld ten opzichte van de prijzen voor producten. Als geld minder waard wordt, zullen de prijzen van producten stijgen om deze onbalans te compenseren. De daling van geldwaarde is vaak een lastig en moeilijk te beg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Inflatie

geldontwaarding. Het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Inflatie

Wanneer er een stijging is van het algemeen prijspeil, spreken we van inflatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

Inflatie

Een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging en geldontwaarding (koopkrachtdaling van het geld).
Gevonden op http://www.go2war2.nl/nld_begrip.asp

inflatie

waardevermindering van het geld vb: door de inflatie is ons spaargeld steeds minder waard
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inflatie

inflatie

meestal wordt hier een algehele stijging van het prijspeil bedoeld. Als uitgangspunt neemt men het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Men onderscheidt bestedingsinflatie en kostenin...
Gevonden op
http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

inflatie

betekent eigenlijk groter worden, aanzwellen of opblazen. Hiermee kan bedoeld worden dat alleen de geldstroom (M x V) groter is geworden, en dat dus het prijspeil nog niet hoeft te stijgen. In dat geval spreekt men van
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.