Zoek op

zin

de zin zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [zɪn] 1) reeks woorden die een geheel vormen taalkunde Verbuigingen:   zin|nen (meerv.) Voorbeeld:   `Begin de zin met een hoofdletter en sluit af met een punt.` 2) zintuig, gevoel of verstand Ver...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zin

ZIN

1) Aardigheid 2) Absurd 3) Animo 4) Bedoeling 5) Begeerte 6) Begrip 7) Belang 8) Belangstelling 9) Bestaansreden 10) Betekenis 11) Damesblad 12) Dank 13) Deel van een tekst 14) Doel 15) Een regel woorden 16) Eetlust 17) Fascinatie 18) Fra 19) Frase 20) Gading 21) Geboeidheid 22) Gedachte 23) Geilheid 24) Genegenheid 25) Geneigdheid 26) Genoegen 27)...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZIN/1

Zin

==Wetenschap== ==Samenstellingen== ==Aardrijkskunde== ==Overige betekenissen== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zin

Zin

[logica] - De term zin wordt in de filosofische logica in tweeledige betekenis gebruikt: meestal wordt de betekenis van een woord bedoeld, soms ook de verwijzing. Het is een vertaling van de termen Sinn en Bedeutung die Gottlob Frege in zijn Begriffschrift invoerde. In de meeste vertalingen wordt Bedeutung vertaald met verw...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zin_(logica)

Zin

[taalkunde] - Een zin is een verzameling woorden, die in de juiste volgorde een complete en begrijpelijke tekst opleveren. Zinnen vormen de samenstellende onderdelen van proza. ==Algemene kenmerken== Alleen in een bepaalde context kan uit een zin een of beide normaal essentiële onderdelen worden weggelaten. Zo bestaat in h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zin_(taalkunde)

Zin

[vector] - De zin is één van de mogelijke liggingen van evenwijdige vectoren. Het is een woord dat (voornamelijk) in Vlaanderen gebruikt wordt. == Nederland == In Nederland wordt een vector bepaald door: Zin is te beschouwen als het element richting in een eendimensionaal systeem: positieve of negatieve draaizin, wijzerzi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zin_(vector)

zin

• [taalkunde] een serie woorden die gezamenlijk in syntactisch verband een afgerond geheel vormen. •een verlangen om iets te doen. •dat wat iets betekent, waar iets voor staat. •een reden voor bestaan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/zin

zin

reeks woorden - Jaar van herkomst: 1584 (Ruijs )
zintuig, begrip - Jaar van herkomst: 1100 (Willeram )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

ZIN

1: Zorg in natura.2: Zorg identificatie nummer.3: Zorg informatie netwerk.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

zin

een geheel van woorden dat qua syntaxis een afgrond geheel vormt, d.w.z. in principe met een onderwerp en een persoonsvorm; de zinsdelen moeten in een bepaalde volgorde staan en eventueel in een bepaalde vorm (
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10109

zin

zintuig, gevoel; gemoedsgesteldheid, wil, lust; betekenis; opzichzelfstaande taaluiting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/zin

zin

wat bedoeld wordt vb: dit woord is in figuurlijke zin gebruikt
in die zin [in dat opzicht]
in zekere zin [in een bepaald opzicht]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=zin

ZIN

Zorgidentificatienummer
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.