Zoek op

informateur

staatsrecht: een ~, meestal afkomstig van de politieke partijen die de kern van het vermoedelijk nieuwe kabinet vormen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/informateur

informateur

informateur zelfst.naamw. beroep iemand die informeert (informatie vergaart en verstrekt) politiek iemand die na de Tweede Kamerverkiezingen onderzoekt of een kabinetsformateur met een bepaalde opdracht kans van slagen zou hebben Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'informateur
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/informateur

INFORMATEUR

1) Onderzoeker
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INFORMATEUR/1

Informateur

De informateur en de formateur worden beiden door de koningin (voor de Tweede Kamer) of de burgemeester (voor de gemeenteraad) benoemd. De informateur onderzoekt welke partijen in een coalitie willen samenwerken en zorgt ervoor dat er een regeerakkoord tot stand komt. Daarna komt er een formateur die de wethouders of ministers erbij zoekt
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Informateur

Een informateur is iemand die in het kader van de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland in opdracht van de Koning der Nederlanden of na federale verkiezingen in België in opdracht van de Koning der Belgen de mogelijkheden onderzoekt voor de vorming van een kabinet. De informateurs (ofwel verkenners) zijn meestal afkomstig v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Informateur

Informateur

Een dag na de verkiezingen ontvangt de koningin de nieuw gekozen fractievoorzitters en een aantal adviseurs. Op basis van de zo ingewonnen adviezen benoemt zij een informateur. Deze krijgt de opdracht te onderzoeken welke coalitie gevormd kan worden. Na afronding van zijn opdracht brengt de informateur verslag uit aan de koningin. Zij benoemt vervo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Informateur

Een dag na de verkiezingen ontvangt de koningin de nieuw gekozen fractievoorzitters en een aantal adviseurs. Op basis van de zo ingewonnen adviezen benoemt zij een informateur. Deze krijgt de opdracht te onderzoeken welke coalitie kan worden gevormd. Na afronding van zijn opdracht brengt de informateur verslag uit aan de koningin. Zij benoemt vervolgens een formateur of, wanneer het de informateur niet gelukt is een meerderheidscoalitie te vinden, opnieuw een informateur. Informateurs zijn in het algemeen politici die op enige afstand van het dagelijkse politieke strijdgewoel staan. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

informateur

Onderzoekt welke partijen in een coalitie zouden kunnen samenwerken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

informateur

Na de verkiezingen onderzoekt de informateur of er politieke partijen zijn die met elkaar willen samenwerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Informateur

Wordt door de koningin benoemd om uit te zoeken welke partijen in een nieuw kabinet met elkaar willen samen werken. Lukt dit onderzoek. dan gaat de formateur aan het werk.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

informateur

[Maatschappijleer] de informateur adviseert welke partijen het beste een kabinet kunnen gaan vormen
Gevonden op https://quizlet.com/102292335/maatschappijleer-toetsweek-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.