Zoek op

insolventierecht

faillissementsrecht: geheel van regels terzake het niet (kunnen) voldoen van een debiteur aan zijn financiële verplichtingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=insolventierecht

insolventierecht

insolventierecht: geheel van regels ter zake het niet (kunnen) voldoen van een debiteur aan zijn financiële verplichtingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/insolventierecht

insolventierecht

insolventierecht: vakgebied dat overwegend samenvalt met boek 2 Burgerlijk wetboek en de misbruikwetgeving; vooral m.b.t. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/insolventierecht

insolventierecht

regelt de verhouding van door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkerende schuldenaren tot hun schuldeisers Gebruikt voor: faillissement faillissementsrecht insolventie schuldsanering surseance van betaling Meer specifiek: bestuurdersaansprakelijkheid Minder specifiek: functionele rechtsgebieden Zie ook: beslagrecht faillissementsfra...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1677
Geen exacte overeenkomst gevonden.