Zoek op

isomeer

I isomeer zelfst.naamw. scheikunde een stof die zich van een andere stof alleen onderscheidt in een andere rangschikking van de atomen, bij dezelfde samenstelling    Voorbeeld: `2-methyl-butaan is een isomeer van pentaan. ` III isomeer bijv.naamw. scheikunde de eigenschap van boveng...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/isomeer

ISOMEER

1) Benaming voor bepaalde chemische verbindingen 2) Chemische verbinding 3) Scheikundige verbinding 4) Term uit de kernfysica
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ISOMEER/1

Isomeer

Isomeren (van het Grieks isos = gelijk, meros = deel) zijn stoffen die met elkaar overeenkomen doordat zij hetzelfde aantal en dezelfde soort atomen bevatten, maar die van elkaar verschillen door de wijze waarop die atomen onderling zijn verbonden of geschikt. Anders gezegd, isomeren zijn stoffen met dezelfde molecuulformule, maar een andere struc...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Isomeer

Isomeer

Een molecuul dat dezelfde structuurformule heeft als een ander molecuul, maar een andere structuur, en daardoor andere eigenschappen heeft. Decaan (C10H22) heeft 75 isomeren; de koolstof- en waterstofatomen kunnen dus 75 verschillende structuren vormen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10767

isomeer

met gelijke empirische en moleculaire formule (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/isomeer

isomeer

alle kransen bevatten een gelijk aantal elementen (bloem) (cf. anisomeer)
Gevonden op http://www.wisiwis.ugent.be/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.