Zoek op

IVBPR

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

IVBPR

Afkorting van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. In het leven geroepen door de Verenigde Naties en van kracht sinds 1976. In het verdrag, dat is gebaseerd op de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, vindt men onder andere het recht op zelfbeschikking voor volken (artikel 1), het recht op privacy (arti...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/ivbpr
Geen exacte overeenkomst gevonden.